Stor viden om betonprodukters miljøforhold

Mette  Glavind

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 20.

Stor viden om betonprodukters miljøforhold

Artikel af Mette Glavind, Teknologisk Institut, Beton
Publiceret i: Dansk Beton, nr. 4, november 2000

- én af de største europæiske samlinger af livscyklusresultater

TESCOP og livscyklusanalyser
Betoncentret har netop afsluttet et stort europæisk projekt (TESCOP), der bl.a. har resulteret i en kortlægning af betonprodukters miljøforhold i hele produktets levetid. Kortlægningen omfatter en såkaldt livscyklusanalyse af 12 betonprodukter.

En livscyklusanalyse er en analyse af relevante miljøpåvirkninger i hele livscyklus, dvs. fra materialerne graves op af jorden til betonkonstruktionen nedrives og afhændes efter udtjent levetid.

CO2-emissioner for letklinkbetonvæg
Som eksempel på en livscyklusanalyse kan i figuren ses de akkumulerede CO2-emissioner for en ikke bærende væg af letklinkerbeton i fem livscyklusfaser. Det kan bl.a. ses, at cementen bidrager med ca. 60% af de totale CO2-emissioner. Af andre betydende bidrag er produktion af letklinker, armering, elektricitet og termisk energi.

Graf over CO2 emission fra letklinker - LCA

Udover bidragene til CO2-emissionen fra delmaterialerne er der bidrag fra selve betonproduktionen i livscyklusfase 2 og små bidrag fra livscyklusfase 3, hvor elementet indbygges i en konstruktion, og livscyklusfase 5, hvor konstruktionen nedrives. Der er ingen bidrag i livscyklusfase 4, som er drift og vedligeholdsfasen. Heri er ikke indregnet brug af væggen i form af opvarmning af bygningen.

Beton suger CO2
Under produktion af cement udskilles CO2 ved at CaCO3 omdannes til CaO (kalcinering). I betonens levetid vil denne proces delvis gå tilbage ved at betonen opsuger og binder CO2 (karbonatisering).

Hvis betonen nedknuses efter endt levetid kan antages total karbonatisering, hvilket betyder, at al den CO2, der blev frigivet ved kalcineringen ved cementproduktion optages i betonen igen. Dette er illustreret ved det negative bidrag til CO2-emissionen i livscyklusfase 5.

Stor viden hos Betoncentret
Projektet har givet Betoncentret viden om miljøforholdene for betonprodukter ikke bare i Danmark, men også i andre europæiske lande, dvs. hvilke processer og materialer, der bidrager med de største miljøpåvirkninger.

Derudover har Betoncentret opnået erfaring med gennemførelse af livscyklusanalyser, herunder hvor følsomme disse er for afgrænsninger, forudsætninger, om et materiale er et restprodukt eller ej, om karbonatisering medtages eller ej og sidst men ikke mindst kvaliteten og tilgængeligheden af miljødata.