Sundt, sikkert og miljøvenligt legetøj - Brandkrav

Charlotte  Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 35.

Sundt, sikkert og miljøvenligt legetøj - Brandkrav

Der stilles høje krav til legetøj, som skal sælges på det europæiske marked. Legetøjet skal CE-mærkes og den tekniske dokumentation skal være i orden, så legetøjet opfylder kravene i legetøjsdirektivet – brandkrav er også en af udfordringerne for legetøjsfabrikanterne.

Tekstillaboratoriet kan tilbyde akkrediteret brandprøvning af legetøj såsom kostumer, bamser, legetelte mm. i henhold til EN 71-2, for på denne måde at dokumentere, at legetøjet imødekommer brandkravet i det lovgivende legetøjsdirektiv. I Legetøjsdirektivet står: ”Legetøj må ikke udgøre et farligt, antændeligt element i børns omgivelser”.

Der stilles krav til brandhastigheden, hvor der stræbes efter, at legetøjet brænder så langsomt som muligt så branden kan nå at blive slukket inden den har forvoldt skade. Vi kan ligeledes henvise til, hvor I kan få udført fysiske/mekaniske og kemiske prøvninger i henhold til EN 71 på Teknologisk Institut.

Det er fabrikantens ansvar, at legetøjet er sikkert og opfylder kravene til en CE-mærkning. Hvis det viser sig, at den tekniske dokumentation ikke er i orden og at legetøjet ikke opfylder kravene i legetøjsdirektivet, kan fabrikanten blive pålagt at trække legetøjet tilbage fra markedet. Teknologisk Institut kan udføre akkrediterede prøvninger, som kan dokumentere om legetøj opfylder sikkerhedskravene i legetøjsdirektivet.

Legetøj på det europæiske marked skal bære et CE-mærke, som viser, at legetøjet overholder kravene i legetøjsdirektivet, hvad angår sikkerhed, sundhed og miljø. Legetøj er defineret som produkter, der udelukkende eller delvist er konstrueret eller beregnet til, at de skal bruges af børn under 14 år under leg. Fabrikantens er ansvarlig for at CE-mærke legetøj og sikre sig, at kravene til en CE-mærkning er opfyldt. Hvis fabrikanten befinder sig uden for EU er det fabrikantens repræsentant i EU, der har ansvaret.

For at opnå en CE-mærkning på legetøj, skal det underkastes en overensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten erklærer, at legetøjet opfylder de sikkerhedskrav, der er fastsat i legetøjsdirektivet. Baggrunden for sikkerhedskravene er viden om børns adfærd, deres mål og vægt på forskellige udviklingstrin, erfaring og oplysninger fra virkelighedens verden om ulykker, som børn har været ude for i forbindelse med leg og legetøj.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på legetøjsområdet i Danmark. Hvis fabrikantens tekniske dokumentation på legetøjet ikke er i orden, kan der nedlægges salgsforbud og det er fabrikanten, der skal betale for en laboratorieundersøgelse såfremt legetøjet ikke lever op til legetøjsdirektivet. Som fabrikant er det derfor vigtigt at have dokumentationen i orden. EU-kommissionen offentliggør hver fredag en ugentlig oversigt over farlige produkter, der er indberettet af de nationale myndigheder.

Ved at sikre sig, at legetøj opfylder de harmoniserede standarder, der er offentliggjort i EU-Tidende, kan de væsentligste sikkerhedskrav i legetøjsdirektivet overholdes. For legetøj gælder EN 71, som indeholder dele for; fysiske/mekaniske-, brand- og kemiske- prøvninger.