TestGris samarbejde sikrer kunderne kvalitetsprodukter

Philipp  Trénel

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 92.

Grise

TestGris samarbejde sikrer kunderne kvalitetsprodukter

I et tæt samarbejde mellem SvineRådgivningens TestGris og Teknologisk Institut sikres kvaliteten af foderproducenternes produkter – til glæde for både grise og landmænd. 

 

Hos Testgris tester og dokumenterer man foder- og tilsætningsstoffer i foder til praktisk, dansk smågriseproduktion. Ved hjælp af et enkelt testkoncept kan Testgris tilbyde kunder test af deres produkter til smågrise. Metoden er udviklet i samarbejde med AgroTech hos Teknologisk Institut og sikrer både Testgris og deres kunder kvalitet i testarbejdet. 

TestGris

TestGris udfører uvildige fodringsforsøg på smågrise i de første 6 uger efter fravænning. Forsøgene udføres i en konventionel svinebesætning på gården Skjoldborg lidt udenfor Herning. TestGris kundegrundlag er hovedsageligt producenter og forhandlere af foder- og tilsætningsstoffer til smågrisefoder. 
Læs mere om TestGris her.

Da Testgris i sin tid startede op (2016), var det med Teknologisk Institut som partner på udvikling af analysemodellen. Samarbejdet startede, da TestGris stod med den gode idé om test og afprøvning af smågrisefoder i et praksisnært set-op, men manglede viden om forsøgsdesign, dataopsamling og dataanalyse. 

Her var Teknologisk Institut sparringspartner på at få afdækket ”dos and don’ts” i designet af testene og hvilke data, der var relevante at indsamle. TestGris havde den nødvendige viden om, hvad der var relevant at teste, og hvad der rent praktisk kunne lade sig gøre, og i et tæt samarbejde blev det mest optimale forsøgsdesign udarbejdet. Herefter stod TestGris for alt det praktiske vedrørende udførelsen af testene. Teknologisk Institut analyserede data og leverede et udkast til afrapportering. TestGris udfærdigede de endelige rapporter og overleverede konklusionerne til deres kunder.

Hjælp til selvhjælp og tæt sparring

Efter cirka et år med denne samarbejdsmodel blev analysemodellen overdraget til Dorthe Carlson hos TestGris, der blev klædt på til at kunne være stort set selvkørende på dataanalyserne. Det betyder i dag, at TestGris nu selv gennemfører alt fra planlægning af test til konklusion på resultaterne og har Teknologisk Institut tilknyttet til at gennemgå analyserne som uvildig garant, for at de gennemføres korrekt. 

Trods denne overlevering af analysearbejdet, er Teknologisk Institut stadig involveret og giver input til poweranalyser af nye tests, ændringer af design og analyser og står fortsat som garant for kvaliteten af analyserne.

– Vi leverer gerne hjælp til selvhjælp for vores kunder, så de får de ydelser, de har brug for, og den viden der skal til for at kunne drive det selv i hverdagen. I den her opgave, har vi lavet et set-up, hvor vi har leveret metoden og testapparatet, som TestGris selv kan administrere i det daglige arbejde. Som uvildig kontrollant sikrer vi, at kvaliteten af test hele tiden lever op til TestGris’ høje standard. Det er godt for både TestGris og deres kunder, fortæller Marlene Trinderup, konsulent hos AgroTech, Teknologisk Institut.

Hos TestGris er de glade for samarbejdet med Teknologisk Institut. Projektleder hos TestGris, Dorthe Carlson, siger om samarbejdet: 

– Pålidelige og sikre resultater er afgørende for at opnå tilfredse kunder hos TestGris. Det giver os derfor en stor tryghed at have TI med på sidelinjen til at kvalitetssikre den statistiske analyse af de resultater, vi sender videre til vores kunder. Ligeledes har vi stor gavn af den faglige sparring med Marlene og Philipp, når vores kunder har specielle ønsker til forsøgsdesign eller forventede responsstørrelser. Styrkeberegninger og faglig vurdering af forsøgsdesign er med til at sikre at vores test giver svar på de spørgsmål vi stiller.

Hvis I står med en lignende udfordring, I gerne vil have hjælp til, tager vi gerne en uforpligtende snak og sammen afdækker, hvordan vi bedst kan hjælpe jer videre.  

Hos Teknologisk Institut har vi eksperter, som både har et solidt kendskab til landbrugssektoren og de faglige udfordringer, virksomheder dagligt står med under test og udvikling. Denne unikke kombination, hvor vi både har viden om dataopsamling, management og analyse i en landbrugsfaglig kontekst gør, at vi kan hjælpe vores kunder til at optimere og udvikle deres forretning og produkter. 

Læs mere om, hvad vi kan hjælpe jer med her.