TVOC-føleres anvendelse i vurdering af luftkvalitet

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

TVOC indeklima

TVOC-føleres anvendelse i vurdering af luftkvalitet

Luftkvaliteten er en del af indeklimaet, og har stor betydning for vores komfort og sundhed, når vi opholder os inden døre. CO2 er en af mange forureninger i indeluften, men i rum, hvor mennesker ikke er den primære forureningskilde, kan det være nødvendigt at vurdere luftkvaliteten på baggrund af indholdet af flygtige organiske forbindelser. 

Formålet med dette projekt var at undersøge om TVOC-følere (dvs. følere, som registrerer summen af flygtige organiske forbindelser) kan benyttes til at vurdere luftkvaliteten i boliger og evt. bruges til behovsstyring af mekanisk ventilation.

Markedet blev screenet for TVOC-følere af typen ’Metal Oxide Semiconductor’, og udvalgte føleres respons blev undersøgt i et forsøgslokale under typiske aktiviteter i boliger: Afbrænding af stearinlys, madlavning, vådrengøring, eksponering for byggematerialer, maling af gipsplader, personbelastning, luftfugtighedsændring, tørrengøring og fordampning af ethanol.

De undersøgte følere var i stand til at registrere ændringer i indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC’er) i luften, og de fleste af dem reagerede på ændringerne med samme responsmønster, som blev opnået med avanceret ’state-of-the-art’ online analyseudstyr, der blev benyttet til løbende at registrere luftens indhold af VOC’er.

De fleste af følerne var gode til at registrere ændringer i luftkvaliteten, mens reaktionen på et uændret forureningsniveau var mere tvivlsom, da der observeredes markante forskelle i de koncentrations-/outputsignalniveauer, som følerne leverede.

Forsøgene har identificeret nogle begrænsninger i følerne: Følere af samme type og fabrikat viste forskellige niveauer af VOC. For en enkelt type af følerne faldt signalet ud, når føleren gik i ’mætning’ ved koncentrationer over måleområdet. Desuden var der forskel på, hvor stor indflydelse den relative luftfugtighed havde på følernes outputsignal.

Generelt var leverandørernes information om følerne meget begrænset, hvilket gør det vanskeligt at tolke outputsignalerne, særligt for de følere, som ikke omregner outputsignal til TVOC-ækvivalenter.

Følerne udviste, som forventet, ikke reaktion på en stor stigning i antallet af ultrafine partikler i luften. Undersøgelserne i nærværende projekt er søgt udført ved konstant temperatur, og effekten af ændret temperatur på følernes outputsignal er ikke undersøgt.

En TVOC-koncentration giver i sig selv ikke oplysninger om hvilke kemiske stoffer, der findes i luften og i hvilke koncentrationer de individuelle kemiske stoffer findes. Man kan derfor ikke på baggrund af følernes outputsignaler afgøre om luftkvaliteten er acceptabel, eller bestemme hvilken luftmængde, der er nødvendig for at opretholde en given luftkvalitet.  

Rapporten er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI).