Værktøj til screening for energifleksibilitet

Christian Holm Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 24.

Laboratoriet EnergyFlexOffice på Teknologisk Institut

Værktøj til screening for energifleksibilitet

Baggrund

Der er et øget fokus i Danmark på at skabe forretningsmodeller for variabelt og fleksibelt energiforbrug i bygninger, der kan modsvare fluktuerende produktion fra vedvarende energikilder som sol og vind og/eller levere andre systemydelser til el-nettet. Der findes sådanne systemydelser i andre lande, fx USA, hvor der særligt i Californien har været fokus på de større bygninger. Nærværende værktøj, tager udgangspunkt i værktøjer udviklet af Demand Response Centeret ved Lawrence Berkeley National Lab, men tilpasset danske forhold.

Om værktøjet

Værktøjet fokuserer på energifleksibiliteten ved elforbrug og kan bruges til at få et overblik over mulig realiserbar fleksibilitet i større bygninger. Værktøjet er skemabaseret med faste rubrikker/felter for forskellige teknologier, hvilket gør det velegnet som grundlag for en database med flere bygninger, hvorfra der kan ske videre behandling af data. Det er desuden muligt for nogle af de el-forbrugende installationer, at vælge en detaljeret gennemgang eller en mere skønsbaseret tilgang afhængig af formål og ønske om nøjagtighed. Værktøjet afsluttes med skemaer vedrørende bygningens CTS-anlæg og energistyringssystem.

Yderligere information

Der er udarbejdet en rapport om værktøjet, som består af to dele:

  1. En gennemgang af screeningsskemaet og de enkelte input-værdier på baggrund af en eksempelbygning
  2. Et tomt skema til screening

Hent rapporten:

Værktøjet er udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med AURA Energi og SDU Center for Energy Informatics.

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation