Ventilationslisten - Forbehold

Christian Grønborg Nicolaisen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 34.

Ventilationslisten - Forbehold

Forbehold ift. beregning

Besparelsen er beregnet ud fra ventilation med varmegenvinding til renovering i boliger.

Besparelsen er bergnet ud fra en reference (før situation) med naturlig ventilation som fungerer efter hensigten i bygningsreglementet.

Besparelsen er beregnet konservativt med CAV (konstant luftskifte) 

Besparelsen er beregnet iht. kravene i BR2010 med et af følgende middelluftskifter:

  • Arealbetinget luftskifte på: 0,3 l/s/m2 udvendigt boligareal
  • Funktionsbetinget luftskifte på: 72 m3/h fra køkken, 54 m3/h fra bad, 36 m3/h fra særskilt wc, bryggers eller kælder 
  • Af hvilken der er størst

Besparelserne, som angives ved valg af pladsforhold og det respektive ventilationsanlægs energiklasse er beregnet ud fra at drift i det optimale driftspunkt svarende til den konkrete opgave.

Besparelserne er beregnet ud fra en energipris på 2,2 kr./kWh for el og 0,88 kr./kWh for varme og tager derfor ikke højde for varierende energipriser på tværs af landet (kan ændres af bruger)

Det samlede energiforbrug afhænger både af ventilationsanlægget og det tilhørende kanalsystem med armaturer mm. Det er derfor vigtigt, at korrekt kanaldimension vælges samt lavtryksarmaturer (5 Pa), indtag og afkast.

I tilfælde af, at boligen overstiger 2 planer kan kælderen muligvis ikke ventileres af samme ventilationsanlæg af brandmæssige årsager.

Besparelsen er IKKE beregnet med BE10’s beregningskerne.

Der beregnes iht. et af 3 valg:

  • Hus - Nybyg  (gode pladsforhold , 40Pa tryktab)
  • Hus - renovering (middel pladsforhold, 60Pa tryktab)
  • Lejlighed - renovering (gode pladsforhold, 80Pa tryktab – decentralt anlæg)

Disse værdier er erfaringsmæssig middel byggeskik for dansk ventilationsentrepriser og mulige pladsforhold.  Hvis en renoveret bolig er konstrueret  med et lavenergisystem kan det naturligvis gennemregnes som et nybygget hus.

Beregningerne er foretaget ud fra selvopgivende data fra producenterne som der løbende foretages stikprøvekontrol på. I de selvopgivende tal indgår dog også uvildige 3. parts test.

I tilfælde af utilstrækkeligt SFP-materiale er kurverne ekstrapoleret ift. de opgivne data.

Besparelsen er med udgangspunkt i ventilationsanlæg med kanaldimensioner på maksimalt 250 mm beregnet til boligventilation. Det må påregnes, at den beregnede hovedkanal, der fører den samlede luftstrøm fra aggregatet kan have større dimension end ventilationsaggregatets tilslutningsstutse.