AquaGlobe sætter dansk vandteknologi på verdenskortet

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

AquaGlobe

AquaGlobe sætter dansk vandteknologi på verdenskortet

Teknologisk Institut har udarbejdet 4 rapporter om FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af interview med direktører og ledere fra 600 danske virksomheder. Undersøgelsen stiller skarpt på danske virksomheders kendskab til de 17 verdensmål og undersøger, i hvilket omfang og hvordan danske virksomheder arbejder med verdensmålene. Som en del af rapporterne har vi zoomet ind på 11 cases, hvor virksomhederne fortæller om deres arbejde med verdensmålene og bæredygtighed:

AquaGlobe er et partnerskab mellem vandvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. AquaGlobe har til huse i Skanderborg. Fokus er intelligent teknologi, formidling, eksport, uddannelse og læring. Verdensmålene er en integreret del af strategien for AquaGlobe, som gennem partnerskaber ønsker at blive et østjysk kraftcenter for vandteknologi. Teknologisk Institut deltager med viden om teknologi samt forskning og udvikling (FoU).

AquaGlobe forandrer synet på en traditionel vandforsyning og tiltrækker medarbejdere med nye typer af kompetencer. AquaGlobe giver partnere mulighed for at vise og demonstrere deres teknologi og løsninger i praksis.

Teknologisk Institut er partner i AquaGlobe og deltager i samarbejdets Advisory Board. Teknologisk Institut bidrager især omkring udvikling af FoU-projekter i regi af AquaGlobe med ansøgninger til fx Miljøstyrelsens MUDP-program og Innovationsfonden.

Desuden bidrager Teknologisk Institut med formidling. Det gælder fx på verdens største vandkonference, der afholdes af IWA (International Water Association) hvert andet år. Her deltager Teknologisk Institut sammen med AquaGlobe.

Direktør for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Jens F. Bastrup, forklarer om arbejdet med AquaGlobe, at effekten er innovation, eksport og nye kompetencer:

- AquaGlobe og partnerne matcher godt, fordi vi er komplementære i kompetencerne og kan levere mere værdi sammen. Vi har et lokalt udgangspunkt omkring vand med os og flere vandrelaterede organisationer, særligt de to store virksomheder Kamstrup og AVK i Skanderborg Kommune. Ved at arbejde sammen i en holistisk tilgang omkring ”Danmarks Water Valley” kan vi skabe innovation og nye aktiviteter.

- Gennem co-creation får vi mange partnere i spil om nye løsninger og demonstration af teknologier, og partnerne kan tage internationale kunder med forbi her og vise konkret, hvordan deres teknologier virker i praksis.

- Desuden betyder samarbejdet omkring AquaGlobe at vi bliver så meget mere end et spildevandsanlæg og vandleverandør. Det har ændret vores image, og vi tiltrækker nye typer af medarbejdere, uopfordret og med en bredere kompetenceprofil end vi før har set. Fx antropologer.

AquaGlobe kan besøges i Skanderborg, hvor der også er demonstration, test og prototyper af vandteknologi.

Læs også om andre eksempler på virksomheders arbejde med verdensmål