Grøn beton hjælper klimaet

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

Grøn beton - Aalborg Portland

Grøn beton hjælper klimaet

Teknologisk Institut har udarbejdet 4 rapporter om FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af interview med direktører og ledere fra 600 danske virksomheder. Undersøgelsen stiller skarpt på danske virksomheders kendskab til de 17 verdensmål og undersøger, i hvilket omfang og hvordan danske virksomheder arbejder med verdensmålene. Som en del af rapporterne har vi zoomet ind på 11 cases, hvor virksomhederne fortæller om deres arbejde med verdensmålene og bæredygtighed:

Teknologisk Instituts Center for Beton har medvirket til, at der på få år er skabt betontyper med en CO2-belastning, der er op til 30 procent mindre end for traditionel beton. Aalborg Portland gør klar til produktion og salg af den nye cement, FUTURECEM, der anvendes i grøn beton. Næste skridt er markedslancering med fokus på dele af markedet og udvalgte pilotprojekter, hvorefter der vil ske en gradvis skalering. Potentialet er så stort, at hvis den ny cementteknologi blev anvendt i fuldt omfang i verden ville den årlige CO2-reduktion svare til Frankrigs C02-udledning.

Grøn beton er et svar på en reel udfordring, som byggebranchen står over for i de kommende år:

- Ifølge prognoser vil behovet for cement og beton være fordoblet i 2050 sammenlignet med 2010. Vi står derfor over for en kritisk udfordring i byggesektoren, som vi på tværs af industrier og forskningsmiljøer i sin tid gik sammen om at finde en løsning på. Beton udgør jo det vigtigste byggemateriale i verden, og vi kan derfor ikke ignorere de mulige konsekvenser for klimaet af det øgede materialeforbrug, fortæller Jesper Sand Damtoft, der er R&D direktør for Aalborg Portland.

I traditionel beton er flyveaske en afgørende ingrediens. Flyveasken er et biprodukt fra kulfyrede kraftværker. I takt med, at de kulfyrede kraftværker udfases, giver det lokale problemer i de lande, der anvender meget flyveaske.

Udviklingen af grøn beton er blevet til i samarbejde med en lang række danske virksomheder, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Teamleder, ph.d. Lars Nyholm Thrane fra Teknologisk Instituts Center for Beton har været projektleder:

- Samarbejdet med de mange virksomheder betyder, at vi hurtigt er kommet fra cement-prototyper udviklet af Aalborg Portland til demonstration i fuldskala. Første skridt har været at overføre prototyperne til laboratoriet for at videreudvikle og optimere cementer og betoner til forskellige anvendelser. Målet har været at få udviklet betoner med nye cementtyper, der kan anvendes både i anlægskonstruktioner (broer, havne, tunneller osv.) og i byggeriet.

Beton er nødvendigt i moderne samfund og i Danmark bruger vi hvert år omkring 1,5 ton beton pr. indbygger. Produktion af cement og beton er energikrævende og CO2-udledningen belaster klimaet. 3 procent af Danmarks CO2-udledning stammer fra beton.

Læs også om andre eksempler på virksomheders arbejde med verdensmål