ATEX Certificering - Standardisering - ATEX

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX måler

ATEX Certificering - Standardisering - ATEX

Teknologisk Institut deltager aktivt i standardiseringsarbejdet under ATEX-direktivet.

Teknologisk Institut deltager aktivt, når IEC (International Electrotechnical Commission), CENELEC og CEN udarbejder standarder, der omfatter udstyr (materiel) til anvendelse i områder med eksplosiv atmosfære – Ex-områder. IEC-standarder bliver almindeligvis harmoniseret i Europa og udgivet som en EN-standard uden væsentlige tekniske ændringer og derefter harmoniseret under ATEX-direktivet. 

Teknologisk Institut er ved Steen Christensen formand for National komiteen (DS - S 531) i Danmark. Udvalget beskæftiger sig med standarder for både det mekaniske og det elektriske udstyr (materiel), der skal opfylde kravene for at kunne anvendes i et Ex-område.

Ved at deltage i diverse standardiseringsmøder har Instituttet altid en opdateret viden omkring kravene til Ex-materiel, således at vi kan formidle den opdaterede viden om Ex-kravene til de danske fabrikanter og brugere af Ex-materiel. Teknologisk Institut opnår også et stort globalt netværk gennem deltagelse, der kommer vores kunder til gode, når materiel skal eksporteres til lande uden for Europa.

Materiel til eksplosive atmosfærer - Standardisering - S-531 Udvalget

Udvalget arbejder med standardisering af mekanisk og elektrisk udstyr, der anvendes i områder med risiko for eksplosiv atmosfære, kaldet Ex-områder.

Udvalget er med til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for mekanisk og elektrisk udstyr, apparater, komponenter og installationsforskrifter, der anvendes i områder, som klassificeres som eksplosionsfarlige områder (Ex-områder).

Eksplosionsfarlige områder er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og der derved skabes en eksplosion. Fra dagligdagen er vi ikke i tvivl om, at en benzinstation er et eksplosionsfarligt område, men i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustri, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier findes også områder i produktionen, hvor disse kan klassificeres som eksplosionsfarlige.

Arbejdsområdet omfatter eksplosionsforebyggelse og beskyttelse samt de særlige forhold omkring drift og vedligehold. Derudover arbejder udvalget med standarder for prøvningsmetoder til bestemmelse af egenskaber for antændelighed af stoffer og risk assessment og funtional safety i eksplosionsfarlige områder. Endvidere beskæftiger udvalget sig med standarder for zoneklassificering, stoffers egenskaber, installation, drift- og vedligehold og reparation.

Udvalgsarbejdet består primært i at udfærdige standarder i relation til ATEX-direktiverne 2014/34/EU, men også installations- og zoneklassifikationsstandarder hører under S-531. (Krav til zoneklassifikation af Ex-områder kommer fra 1999/92/EC).

Som udvalgsmedlem i S-531 har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

CLC/TC 31 Equipment for explosive atmospheres
CLC/SC 31-1 Installation rules
CLC/SC 31-2 Flameproof enclosures "d"
CLC/SC 31-3 Intrinsically safe apparatus and systems "i"
CLC/SC 31-4 Increased safety "e"
CLC/SC 31-5 Apparatus type of protection "n"
CLC/SC 31-7 Pressurization and other techniques
CLC/SC 31-8 Electrostatic painting and finishing equipment
CLC/SC 31-9 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres
CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres
IEC/TC 31 Equipment for explosive atmospheres
IEC/SC31G Intrinsically-safe apparatus
IEC/SC 31J Classification of hazardous areas and installation requirements
IEC/SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres
ISO TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting