Rådgivning inden for Maskindirektivet - Og hvad der skal til for at opnå CE-mærkning

Frits Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Close-up af metalelement

Rådgivning inden for Maskindirektivet - Og hvad der skal til for at opnå CE-mærkning

Alle produkter, der er omfattet af et produktdirektiv, skal CE-mærkes, før de kan markedsføres og tages i brug på det Europæiske marked. Vi har stor erfaring med CE-mærkning inden for Maskindirektivet, og vi står klar til at hjælpe dig igennem hele processen.

CE-mærkningen sikrer varens fri bevægelighed i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og med mærkningen garanterer fabrikanten eller importøren, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for det pågældende direktiv.

Det fremgår ikke af CE-mærkningen, hvilke produktdirektiver et produkt opfylder – det fremgår derimod af den tilhørende overensstemmelseserklæring, der kan pege på flere forskellige direktiver og harmoniserede standarder.
Den nye Maskinforordning

For maskiner og maskinanlæg gælder det, at kravene i Maskindirektivet 2006/42/EF skal være opfyldt.

Her kan du hente vores guide til CE-mærkning inden for Maskindirektivet:

Større sikkerhed for køber og bruger

CE-mærket medfører ikke kun markedsføringsmæssige fordele.

Med CE-mærkningen af maskinen viser du som fabrikant, at du har designet en sikker maskine, og at den overholder alle relevante sikkerhedsrelaterede krav i direktivet og de harmoniserede standarder, der angiver ’state-of-art’ for sikkerheden i EU. Dermed kan maskinen umiddelbart tages i brug til det formål, den er konstrueret til - uden fare for slutbrugeren.

Hvis maskinen sammenbygges med andre maskiner, skal der dog foretages en risikovurdering af sammenbygningen, og der kan være krav om en CE-mærkning af det samlede maskinanlæg. Lyder det forvirrende? Kontakt os, og lad os hjælpe dig igennem CE-mærkningsprocessen.

CE-mærkningen er relevant ved:

 • Produktion af nye maskiner, løftegrej m.m.
 • Fremstilling af maskiner til eget brug og test
 • Sammenbygning af maskiner
 • Import fra ikke-EU-lande
 • Væsentlige ændringer/ombygning

Start CE-mærkningsprocessen i god tid

Det er vigtigt, at du som fabrikant afdækker relevante direktiver såvel som standardernes krav, før du går i gang med at designe og konstruere en maskine. Alternativet er dyrt, da det fx kan medføre rekonstruktion, dyre sikkerhedsmæssige løsninger eller begrænsning i anvendelsen af maskinen.

Anvendelsen af - og begrænsninger i brugen af - maskinen skal derfor være defineret, før man kan afdække de sikkerhedsmæssige krav og udarbejde risikovurderingen – de samme betingelser skal senere fremgå af brugsanvisningen.

Særlig farlige maskiner, som er listet i Maskindirektivets bilag IV, kan medføre krav om særlige godkendelsesprocedurer

Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe

Teknologisk Institut har stor erfaring og besidder de nødvendige kompetencer inden for Maskin-, Trykudstyrs- og ATEX-direktiverne. Vi kan derfor facilitere CE-mærkningsprocessen i alle faser af udviklingsforløbet.

Vi kan bl.a. tilbyde hjælp til:

 • Afdækning af relevante direktiver og harmoniserede standarder
 • Granskning af de sikkerhedsmæssige krav og løsninger
 • Udarbejdelse af risikovurderinger i henhold til direktivernes krav
 • At sikre at indholdet i det Tekniske Dossier er fyldestgørende
 • At udføre konstruktionsmæssige beregninger
 • Udarbejdelse af brugsanvisning, overensstemmelseserklæring og CE-mærke

Vores store erfaring inden for CE-mærkning garanterer et højt niveau, og vi sikrer, at de relevante krav er overholdt, samt at maskinen lever op til de gældende retningslinjer.

Vi tilbyder også

I tillæg til CE-mærkning tilbyder Teknologisk Institut også:

Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til CE-mærkningen, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående.