Vi skal automatisere - Problemstillinger i forhold til sikkerhed og CE-mærkning

Ronnie Ranch Høgstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 04.

Mand betjener procesanlæg

Vi skal automatisere - Problemstillinger i forhold til sikkerhed og CE-mærkning

Vi lever i en tid, hvor automatiseringen af produktionsprocesser for alvor har taget fart. Vi køber nye maskiner og robotter som aldrig før, og vi implementerer dem i produktionen, fordi vi skal optimere den for at være konkurrentdygtige.

Verden er blevet mindre i handelsmæssig forstand, og vi kan købe vores nye udstyr over hele kloden: i Kina, USA eller Europa.

De senere års udvikling har samtidig betydet, at der er kommet øget fokus på sikkerhedsaspekterne ved såvel sammenbygning af forskellige anlæg samt ombygning af eksisterende anlæg med implementering af nye robotter og opdatering af styringen til produktionslinjer.

Den hurtige udvikling i den tekniske branche gør dog, at der i mange tilfælde mangler opfølgning på de lovpligtige krav – for eksempel fokus på risikovurdering og CE-mærkning af sammenbyggede maskinanlæg i henhold til Maskindirektivet.

Ifølge lovgivningen må produktionen faktisk ikke ibrugtage et nyt sammenbygget eller ombygget anlæg, før der foreligger en gennemarbejdet risikovurdering for det sammenbyggede anlæg - og før anlægget er CE-mærket.
Se vores kursus i CE-mærkning

Her støder man ofte på følgende problemstillinger og spørgsmål:

  • Maskinanlæg leveres af forskellige leverandører og hver maskine i anlægget skal være CE-mærket fra leverandøren. Men skal en sammenbragt logisk enhed også CE-mærkes - og hvem har ansvaret?
  • Hvor går grænsen for, hvor mange forskellige anlæg, der skal indgå i en CE-mærkning - og hvordan inddeler man anlæggene i logiske enheder?
  • Hvordan forholder det sig med den gennemgående udledningsforbindelse mellem forskellige anlæg - er det del af CE-mærkningen?
  • Hvis den CE-mærkningsansvarlige står med opgaven omkring CE-mærkning af et sammenbygget anlæg, skal han så sikre sig, at CE-mærkningen fra underleverandører er udført korrekt?
  • Hvilket ansvar har du, når du importerer fra ikke EU-lande? Måske har du bestemt dig for at importere nyt udstyr fra Kina, og leverandøren har forsikret dig om, at udstyret er CE-mærket. Kan du så være sikker på, at de lovpligtige regler er overholdt, så du bare kan betale og få dit udstyr hjem?
  • Hvad hvis din nye produktionslinje skal arbejde med pulver, eller der skal opbevares sprit i produktion - er det så ATEX-direktivet, der gælder? Hvordan håndterer man krav fra ATEX-direktivet sammen med Maskindirektivet?
  • Hvad hvis udstyret skal arbejde med tryk – er det så Trykdirektivet (PED), der er gældende?

Disse og en lang række andre spørgsmål står ofte ubesvarede i forbindelse med beslutningen om automatisering, og det kan være overvældende at danne sig et overblik. Derfor har Teknologisk Institut, Certificering & Inspektion sammensat et kursusforløb, der besvarer alle disse spørgsmål, så rådgivende ingeniører, produktionsansvarlige og strategiske indkøber er bedre rustet til at håndtere lovpligtige krav.
Læs mere om CE-mærkning og Maskindirektivet