Rådgivning inden for Maskindirektivet - Bygningers automatiske anlæg

Frits Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Kig ud gennem vinduet på rød bygning

Rådgivning inden for Maskindirektivet - Bygningers automatiske anlæg

Problemstillinger omkring sikkerhed og CE-mærkning  

Vi lever i en tid, hvor nye bygninger indeholder en lang række automatiserede maskinanlæg, der får bygningerne til at fungere som store, intelligente organismer – og det kan give udfordringer, når bygningers automatiske maskinanlæg skal CE-mærkes.

Kigger vi på moderne bygninger i dag, styres døre og vinduer i forhold til indeklimaet ved hjælp af en række intelligente følere og komplicerede CTS-algoritmer. Ventilationssystemer, brandventilation, solafskærmning samt varme- og køleanlæg sørger for, at bygningerne altid fungerer optimalt, og i kælderen ser man ofte robotter, der automatiserer vaske- og tørreanlæg, ligesom mange parkeringsanlæg i dag er fuldt automatiserede.

De senere års udvikling har samtidig betydet, at der er kommet øget fokus på CTS-styring af bygningernes automatiske anlæg, da denne styring ses som det grundlæggende og logiske led i systemkæden.

Den hastige udvikling i den tekniske del af branchen gør dog, at der i mange tilfælde mangler opfølgning på lovpligtige krav – for eksempel fokus på risikovurdering og CE-mærkning af maskinanlæg ifølge Maskindirektivet.

Krav om CE-mærkning af maskinanlæg

Ifølge lovgivningen må bygherren faktisk ikke ibrugtage en nybygning, før der foreligger en gennemarbejdet CE-mærkning for hvert af de maskinanlæg, der tilsammen udgør bygningens automatiske anlæg.

Her møder man oftere følgende problemstillinger:

 • Maskinanlæg leveres af forskellige leverandører, og ofte leveres dele af anlægget af bygherre selv. Hvert maskinanlæg skal være CE-mærket, men skal en sammenbragt logisk enhed også CE-mærkes - og hvem har ansvaret?
 • Et anlæg har eksempelvis 120 stk. VAV-spjæld, som styres af IBI-bokse - skal man CE-mærke dem, og hvordan gør man det?
 • Hvor går grænsen for, hvor mange forskellige anlæg, der skal indgå i en CE-mærkning - og hvordan inddeler man anlæggene i logiske enheder?
 • Hvordan er det med den gennemgående udligningsforbindelse mellem forskellige anlæg og bygningsdele - er det del af CE-mærkningen?
 • Hvis CTS-entreprenøren står med opgaven omkring CE-mærkning i hele bygningen, skal han så sikre sig, at CE-mærkningen af underleverandører er udført korrekt?

Disse og en lang række andre spørgsmål står ofte ubesvarede i forbindelse med nybyggerier – og det kan være overvældende at danne sig et overblik.

Vær ordentligt forberedt

På Teknologisk Institut har vi i sektionen for Certificering & Inspektion mange års erfaring med rådgivning omkring sikkerhed og CE-mærkning af BMS-anlæg. Vi kan se, at mange af udfordringerne opstår, fordi tingene udskydes til sidste øjeblik, og derfor anbefaler vi, at man i god tid retter fokus på disse områder:  

 • Fastlæg hvem der har ansvaret som integrator af sammenbyggede BMS-anlæg - og derfor også har ansvaret for CE-mærkning.
 • Lav en plan for CE-mærkningen af det samlede BMS anlæg allerede i begyndelse af byggeprojektet.
 • Sørg for at dele anlægget op i logiske enheder til CE-mærkning.
 • Følg op omkring eventuelle mangler af nødvendig dokumentation fra leverandører og hold bygherren orienteret om dette
 • Lav en opfølgning omkring resterende farekilder på baggrund af risikovurderingen - og sørg for disse er udbedret før den endelige CE-mærkning.

Hvis du sørger for at være opmærksom på disse opgaver, øger du sandsynligheden for, at CE-mærkningen går glat igennem. Såfremt du ikke selv er tryg ved opgaven, skal du vide, at der findes eksperter med stor erfaring, som kan hjælpe dig igennem hele forløbet.

Teknologisk Institut står klar til at hjælpe

Såfremt du ikke selv er tryg ved opgaven og har svært ved at danne dig et overblik, står Teknologisk Institut klar til at hjælpe​. Vi har sammensat et kursusforløb, der besvarer alle ovenstående spørgsmål, så rådgivende ingeniører, udførende CTS-firmaer, ventilationsfirmaer og andre leverandører af bygningsrelateret automatiske anlæg er bedre rustet til at håndtere CE-mærkningen. 

Vi tilbyder kurser i både Aarhus og Taastrup, men vi kan også lave et skræddersyet kursus for din virksomhed - kontakt os for at høre om mulighederne.

Teknologisk institut har allerede haft 37 rådgivende ingeniører fra forskellige rådgivende virksomheder på kursus, hvor de har tilegnet sig til en bedre viden og forståelse omkring reglerne og den praktiske håndtering af CE-mærkning af maskiner relateret til BMS-systemer.

Interessen for emnet fortsætter med at vokse i den rådgivende branche, og i takt med det øgede fokus stilles der mere og mere klart definerede krav til de udførende leverandører, hvilket bidrager til at højne sikkerheden i vores intelligente bygninger i nær fremtid.