Typeafprøvning ifølge Maskindirektivet - Få hjælp til særlig farlige maskiner

Frits Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Mobil platform på vindmølle

Typeafprøvning ifølge Maskindirektivet - Få hjælp til særlig farlige maskiner

Selvgodkendelse eller behov for Bemyndiget Organ ved Maskindirektiv 2006/42/EF – er du i tvivl? Vi kender reglerne og står klar til at hjælpe dig med typeafprøvningen.

Alle maskiner skal CE-mærkes i henhold til Maskindirektivet, før de kan markedsføres og tages i brug på det Europæiske marked. CE-mærkningen sikrer varens fri bevægelighed i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og med mærkningen garanterer fabrikanten eller importøren, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for det pågældende direktiv.

Som fabrikant kan du i langt de fleste tilfælde 'selvgodkende' dine maskiner uden involvering af 3. part - og du kan udstede en Overensstemmelseserklæring for overholdelse af direktivet. Men visse farlige maskiner kan dog være omfattet af krav om særlige overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der medfører behov for en EU typeafprøvning, der skal foretages af et Bemyndiget Organ. Lyder det kompliceret, eller er du usikker på, hvordan din maskine kategoriseres? Vi kender direktivet og reglerne, og vi står klar til at rådgive dig og hjælpe med typeafprøvningen.
Behov for UKCA? Se her

Her kan du hente vores guide til CE-mærkning inden for Maskindirektivet:

Disse maskiner kræver fx typeafprøvning:

 • Lifte for personer eller personer og gods
 • Autoløftere
 • Rundsave
 • Afretter med manuel fremføring til bearbejdning af træ
 • Tykkelseshøvle til bearbejdning af træ
 • Båndsave
 • Kombinerede maskiner til bearbejdning af træ
 • Fræsemaskiner med vertikal spindel - med manual fremføring - til bearbejdning af træ
 • Presser - herunder kantpresser - til koldbearbejdning af metaller
 • Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler, inklusive deres afskærmninger
 • Afskærmninger til aftagelige mekaniske kraftoverføringsanordninger
 • Logiske styringsenheder til sikkerhedsfunktioner

Maskindirektivets bilag IV indeholder en udtømmende liste over disse maskiner.
Læs mere: Blåstemplet til typegodkendelse

Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe?

Dancert (Teknologisk Instituts certificeringsorgan) er som de eneste i Danmark udpeget som bemyndiget organ (Notified Body 1073) for typeafprøvning af maskiner, der er omfattet af bilag IV i Maskindirektivet 2006/42/EF.

Dancert er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen og akkrediteret af DANAK.

Teknologisk Institut har arbejdet som bemyndiget organ inden for Maskindirektivet siden 1995 (under Notified Body nr. 0396). Fra 2023 er denne aktivitet flytte til Dancert. Da det er det samme personale, der løser opgaverne, har de en solid erfaring med typegodkendelser af farlige maskiner.

Når du vælger Dancert til at foretage typeafprøvningen af din Bilag IV maskine, sikrer du samtidig, at kommunikationen foregår på dansk (eller engelsk, hvis du vælger dette) - og du modtager en typeafprøvningsattest med stempel fra Dancert og DANAK – et stempel, der står for kvalitet og er velkendt i EU.

Processen for typeafprøvning starter typisk med en indledende dialog, hvor produktet præsenteres, og hvor det praktiske forløb aftales.

Typeafprøvningen eller certificeringen består i princippet af følgende processer:

 • Fabrikanten fremsender ansøgning med navn og adresse samt information om produktionssteder
 • Fabrikanten fremsender teknisk dokumentation
 • Teknologisk Institut gransker og godkender den tekniske dokumentation
 • Teknologisk Institut orienterer fabrikanten om resultatet af granskningen
 • Tid, sted og omfang af test og afprøvning aftales
 • Teknologisk Institut udfører inspektion af typen og gennemfører i samarbejde med fabrikanten nødvendige praktiske tests og afprøvninger
 • Teknologisk Institut udsteder typeafprøvningsattest.

Lift med wirer i vindmølleCase: Typeafprøvning af SQYFlex platform

PP Techniq havde brug for en typeafprøvning af deres SQYFlex platform - den hører nemlig ind under Bilag IV maskiner (særlig farlige maskiner), som enten laves efter en standard eller skal typeafprøves af et bemyndiget organ.
Læs mere

Den tekniske dokumentation skal som minimum indeholde:

 • En beskrivelse af maskinen
 • Konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, elektriske og hydrauliske kredsløb, styring/software mv. samt evt. beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for forståelse af nævnte tegninger og skitser
 • Konstruktionsberegninger (styrkeberegninger) og undersøgelser etc.
 • Datablade, certifikater etc. på anvendte komponenter
 • Liste over standarder, som helt eller delvist er anvendte
 • Liste over Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedsmæssige Krav, der ikke er dækket af standarderne
 • Risikovurdering og dokumentation for opfyldelse af maskindirektivet og anvendte standarder med beskrivelse af valgte løsninger
 • Resultater af evt. prøvningsrapporter
 • Brugsanvisning
 • Overensstemmelseserklæring (oplæg)

Kontakt Dancert, hvis du ønsker hjælp til typeafprøvningen, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Se Teknologisk Instituts kursustilbud inden for Maskindirektivet