PED og trykbærende udstyr - Få hjælp til Trykudstyrsdirektivet 2014 /68/EU

Anne Therese Fyrsterling

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 24.

Close-up af låg på tryktanke

PED og trykbærende udstyr - Få hjælp til Trykudstyrsdirektivet 2014 /68/EU

Er du producent af tryktanke, rørenheder eller procesanlæg? Så er dine produkter underlagt krav fra det europæiske Trykudstyrsdirektiv 2014/68/EU - PED (Pressure Equipment Directive).

Direktivet er indført i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr. 190, og det gælder for produktion og markedsføring af trykbærende udstyr, som har et driftstryk på mere end 0,5 bar.

Hvad omfatter trykudstyrsdirektivet?

  • Beholdere - Et svøb konstrueret til opbevaring af fluida under tryk
  • Rørsystemer - Dele til ledningssystem, beregnet til transport af fluida
  • Fyret eller på anden måde opvarmet udstyr til produktion af damp eller overhedet vand på mere end 110˚C
  • Sikkerhedsudstyr - Anordninger til beskyttelse af det trykbærende udstyr mod overskridelse af tilladte grænser
  • Trykbærende tilbehør - Driftsanordninger med trykbærende svøb
  • Enheder – Flere stykker trykbærende udstyr samlet af fabrikanten til et funktionelt hele.

Trykudstyr med tanke og rørHvad betyder det for dig?

Ifølge lovgivningen opdeles alt trykbærende udstyr i kategorierne I, II, III og IV. Kategorien afhænger bl.a. af tryk, temperatur, volumen og fludia - jo højere risiko der er ved udstyret, jo højere er kategorien.

  • Udstyr i kategori I-IV skal CE-mærkes.
  • Udstyr i kategori I godkendes ved egenkontrol og kræver ikke involvering af bemyndiget organ*
  • Udstyr i kategori II, III og IV skal godkendes ved involvering af et bemyndiget organ.

*Artikel 4 stk. 3:  Udstyr som har mere end 0,5 bars overtryk, men som ikke kommer op i kategori I, tilhører ’Artikel 4 stk. 3’. Dette udstyr skal laves efter ’god håndværksmæssig praksis’ og må ikke CE-mærkes i henhold til PED.

Hvor kan Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert hjælpe?

Grundet regelændringer er certificerings- og typeafprøvningsaktiviteter i 2023 flyttet til Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert. Det er det erfarne personale fra Teknologisk Institut, der stadig varetager opgaverne, nu bare for Dancert.

PED-certificering af udstyr i kategori II, III og IV foregår som regel i to etaper: Konstruktionskontrol og Produktionsinspektion (fremstillingskontrol).

Dancert sørger for, at du kommer trygt og velinformeret gennem processen med certificering af dit produkt, sørger for at du altid kender status for sagsbehandlingen, og at du ved, hvad næste skridt i processen er. I tilfælde af leveringstid tager vi hensyn til dit produktions-flow, så du ikke oplever certificeringen som en forhindring i produktionsprocessen.

Mulighed for kursus

Mangler du eller dine medarbejder indsigt i Trykdirektivets regler? Teknologisk Institut kan tilbyde et fokuseret PED-kursus, hvor undervisningen tager udgangspunkt i jeres produkt og formidler regelsættet på en praktisk og forståelig måde.