ATEX Certificering - Tekniske dossier – opbevaring

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX måler

ATEX Certificering - Tekniske dossier – opbevaring

Tekniske dossier – opbevaring

Teknologisk Instituts afdeling Certificering & Inspektion er en uvildig og uafhængig afdeling, der er udpeget af de danske myndigheder som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body – ExNB) også for ikke-elektrisk materiel og kan i den forbindelse opbevare tekniske dossiers for mekanik udstyr i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet.


Det teknisk dossier skal i hovedtræk indeholde følgende information:

  • Fabrikantens navn og adresse samt information om evt. produktionssteder
  • Beskrivelse af type og evt. modelnøgle
  • ATEX-mærkning
  • Konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb mv. samt evt. beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for forståelse af nævnte tegninger og skitser
  • Liste over standarder, som helt eller delvist er anvendte
  • Risikovurdering med en beskrivelse af de valgte løsninger med henblik på at opfylde kravene samt resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.
  • Eventuelle prøvningsrapporter
  • Brugsanvisning
  • Overensstemmelseserklæring

Det er fabrikantens ansvar at sikre, at det samlede tekniske dossier er korrekt, fuldstændigt og opfylder kravene i ATEX-direktivet 2014/34/EU bilag VIII, Artikel 13, 1b, ii), samt at overensstemmelseserklæringen er korrekt.

Teknologisk Institut vurderer ikke indholdet i det dossier, der modtages. Derfor er det fabrikantens ansvar, at det tekniske dossier opfylder kravene.

Det er også fabrikantens ansvar, at det tekniske dossier gemmes i 10 år efter den sidst producerede enhed hos et ExNB. Fremsendes dokumentationen delvis på en USB-nøgle(r), er det fabrikantens ansvar, at den kan læses også efter de 10 år. Det anbefales, at der sendes 2 sæt USB-nøgler sammen med en beskrivelse af indholdet på USB-nøglen og evt. de vigtigste sikkerhedsmæssige detaljer i tilfælde af, at nøglen ikke kan læses.

(Oplysningsformular nedenfor bedes sendt sammen med det tekniske dossier).

Teknologisk Instituts navn og Notified Body 0396 skal fremgå af overensstemmelseserklæringen sammen med det af Teknologisk Institut oplyste arkivnummer. Informationer, der skal fremgå af følgebrevet: