ATEX Inspektion - ATEX på maskinanlæg giver stadig udfordringer

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Transportbånd med træflis

ATEX Inspektion - ATEX på maskinanlæg giver stadig udfordringer

Selvom det efterhånden er mange år siden, at ATEX-direktiverne trådte i kraft, ser vi stadig helt nye anlæg, hvor maskiner og materiel ikke er certificeret til anvendelse i områder med risiko for eksplosiv atmosfære. Det manglende kendskab til direktivets krav kan resultere i store omkostninger for såvel fabrikanten som slutbrugeren.

- Både vi og vores kollegaer i branchen finder stadig anlæg, der ikke opfylder de gældende ATEX-krav, når vi udfører de lovpligtige inspektioner på maskinanlæg, der arbejder med eksplosive atmosfærer, fortæller Frits Fynbo, forretningsleder og ATEX-specialist på Teknologisk Institut

Manglerne relaterer sig typisk til maskiner, mekanisk materiel og sikringssystemer. Derimod findes der færre fejl i det elektriske materiel, hvor kravene til Ex-mærkningen har været kendt længe før ATEX-direktiverne trådte i kraft.

Principperne for CE- og Ex-mærkning af maskiner, der arbejder i eller med interface til eksplosive atmosfære - fx en bånd- eller snegletransportør - er de samme som for elektrisk udstyr.

- Ingen elinstallatør vil i dag drømme om at installere en elmotor i en eksplosiv atmosfære, hvis den ikke er Ex-mærket – dér skal vi også hen, når vi tænker mekanisk materiel, lyder det fra Frits Fynbo

Transportbånd med træflisMange undskyldninger – ingen gode

Båndtransportøren er et typisk eksempel på mekanisk materiel, der leveres uden Ex-mærkning, selvom den har interface til eksplosiv atmosfære i fx omkastet mellem to transportører eller til påslaget for aflæsning af lastbiler.

Når fabrikanten konfronteres med den manglende Ex-mærkning, følger gerne en lang række undskyldninger – fx at der anvendes antistatiske gummibånd, lave hastigheder etc. Men kravet er, at alle potentielle tændkilder skal være risikovurderet og håndteret i henhold til den zone, som anlægget har interface til – fx kategori 2D for zone 21.

For en båndtransportør betyder det, at varme overflader, som kan opstå pga. skævløb, blokering, fejl på lejer etc. skal vurderes under forudsigelige fejl. Her kan det vise sig, at der er behov for et sikkerhedssystem til kontrol af tændkilderne i henhold til gældende standarder.

Det skal fremgå af Ex-mærkningen og den tilhørende overensstemmelseserklæring, at disse vurderinger er foretaget, og at maskinen opfylder ATEX-direktivets krav.

Desuden skal mærkepladen vise, hvilken kategori, støvgruppe, temperaturklasse etc. båndtransportøren opfylder - og dermed hvilken zone den må anvendes i. Det er lige præcis dét, der kontrolleres ved en ATEX-inspektion.

- Et andet godt eksempel på anvendelse af fejlmærket eller direkte forkert udstyr er celleslusen. Her ser vi ofte, at cellesluser er Ex-mærket korrekt, men at de ikke er godkendt som sikringssystem, selvom de anvendes som barrierer imod tryk og flammer fra en eksplosion i fx et filteranlæg. For at celleslusen kan anvendes som barriere, skal den være certificeret af et bemyndiget organ, fortæller Frits Fynbo.

Risiko for forsinkelser

Maskiner, udstyr og materiel, der er fabrikeret efter den 30. juni 2003 og anvendes i eller med interface til eksplosive atmosfærer, må reelt ikke tages i brug, hvis det ikke opfylder ATEX-direktivets krav.

Det vil sige, at hvis man først finder fejl og mangler ved den lovpligtige indledende inspektion, der gennemføres umiddelbart før anlægget overdragelse til slutbrugeren, vil det medføre forsinkelser i forbindelse med udskiftning af udstyr, ændringer i styringen osv.

Fokus på ATEX reducerer udgifter

Et større fokus på ATEX-kravene til mekanisk udstyr vil være med til at minimere såvel udgifterne som forsinkelser i projekterne. Dette fokus opnås ved at slutbrugeren præciserer kravene i udbudsmaterialet og får fabrikanten til at acceptere kravene gennem kontrakten.

- Vi anbefaler desuden, at der foretages en uvildig inspektion, mens anlægget er under opførelse. På den måde bliver fabrikanten opmærksom på eventuelle fejl og mangler så tidligt i projektforløbet som muligt, slutter Frits Fynbo.

Der er ingen krav om, at fabrikanten skal bruge en tredjepart til at udføre den lovpligtige indledende inspektion, men det kan med fordel indskrives i kontrakten, så slutbrugeren sikrer sig uvildighed.

Fakta om kravene i Maskin- og ATEX-direktiverne:

  • Maskinanlæg, der arbejder med eksplosive atmosfære, skal risikovurderes i henhold til EN 1127-1
  • Udstyr, der er placeret i eller med interface til eksplosive atmosfærer, skal opfylde ATEX-direktiverne og være Ex-mærket
  • Elektriske og mekaniske installationer skal opfylde EN 60079-14
  • Før ibrugtagning af maskinanlægget skal der udføres en indledende inspektion i henhold til EN 60079-14 og -17