ATEX Inspektion - Få inspiceret dine installationer i eksplosionsfarlige områder

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Transportbånd med træflis

ATEX Inspektion - Få inspiceret dine installationer i eksplosionsfarlige områder

Skaderne på såvel personer som anlæg er altid alvorlige efter en eksplosion. Derfor er kravene til sikkerheden på anlæg, der arbejder med eksplosionsfarlige stoffer, skærpet i forhold til ’almindelige’ maskinanlæg.

De skærpede krav udspringer af ATEX-direktiverne, der bl.a. kræver brug af Ex-mærket elektrisk og mekanisk udstyr samt stiller skærpede krav til inspektion og vedligeholdelse af udstyret.

Kravene - og dermed ATEX-inspektionen - er relevante for alle anlæg og installationer, der er Ex-zoneklassificerede. Det kan fx være anlæg til håndtering af biopiller, natur- & biogas eller brint og metan, såsom de nye Power-to-X (PtX) anlæg.

Således stilles der krav om, at der foretages en indledende inspektion af installationen før idriftsættelse, samt om regelmæssige periodiske inspektioner efter ibrugtagning.

Ved at anvende korrekt Ex-mærket udstyr og vedligeholde det løbende minimerer du desuden risikoen for eksplosioner. Det højner sikkerheden for brugerne, og du undgår kostbar nedetid og deraf følgende produktionstab.

I videoen herunder kan du høre om ATEX inspektion af Amagerværket.

Teknologisk Institut kan hjælpe med udførelse af ATEX-inspektioner

Som bemyndiget organ i Danmark besidder Teknologisk Institut de nødvendige kompetencer på ATEX-området til at kunne vurdere installationen. Dermed kan vi lukke eventuelle diskussioner mellem leverandører og slutbruger omkring lovmedholdeligheden af installationen.

Inspektionerne udføres af inspektører fra Certificering & Inspektion - en uvildig og uafhængig afdeling, der er udpeget som bemyndiget organ i Danmark for elektrisk og ikke-elektrisk ATEX- materiel (Notified Body nr. 0396).

Vi har stor erfaring fra inspektioner af maskin- og procesanlæg i både ind- og udland, herunder biomasse-fyrede kraftværker.

Vi tilbyder at udføre flere forskellige former for inspektioner - fx:

  • Installatørens/fabrikantens detaljerede inspektion iht. EN 60079-14, der skal udføres før ibrugtagning af anlægget
  • Præinspektion af anlæggene for fabrikant eller slutbruger før den detaljerede inspektion - for sikring af, at der ikke opstår tidsforsinkelser pga. uforudsete fejl og mangler
  • Slutbrugernes inspektioner der iht. EN 60079-17 skal udføres i anlæggets levetid
  • Herudover udfører vi andre former for inspektioner, undersøgelser osv. i forbindelse med havari, brand og eksplosion.

Lovgrundlag:

I Danmark er såvel elektriske som mekaniske installationer underlagt inspektionskravene. Iht. Sikkerhedsstyrelsens krav skal inspektionerne af elektriske installationer udføres iht. følgende standarder:

  • DS/EN 60079-14 Eksplosive atmosfærer: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer
  • DS/EN 60079-17 Eksplosive atmosfærer: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer

Kravene til inspektion af de mekaniske installationer udspringer af Arbejdstilsynets bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, punkt 1.8.

Der foreligger ingen standarder for inspektion af mekaniske installationer.

Teknologisk Institut anvender principperne i de elektriske standarder for vurdering af mekaniske installationer.

Hvad siger kunderne

Teknologisk Institut skal roses for sin høje ekspertise, fleksibilitet, tålmodighed og imødekommenhed i forhold til at sparring omkring observationerne i rapporten og forslag til løsning heraf. De har overholdt alle aftaler og tidsplaner og har været professionelle og proaktive i forhold til udveksling af dokumentation og information omkring tidsforbrug og økonomi. Steen Christensen og Frits Fynbo har begge været imødekommende, behagelige og meget tillidsvækkende at arbejde sammen med.