ATEX Inspektion - Få inspiceret dine installationer i eksplosionsfarlige områder

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Transportbånd med træflis

ATEX Inspektion - Få inspiceret dine installationer i eksplosionsfarlige områder

Skaderne på såvel personer som anlæg er altid alvorlige efter en eksplosion. Derfor skal anlægs eksplosionssikkerhed som helhed kontrolleres på arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære.

Krav til kontrol af anlæg kommer fra ATEX direktivet 1999/92/EF, der bl.a. kræver brug af Ex-mærket udstyr samt sikringssystemer, og som er underlagt skærpede krav til inspektion.

Kravene om udførelse af ATEX inspektion er relevante for alle anlæg og installationer i eksplosionsfarlige områder. Det kan fx være anlæg til håndtering af støv fra biopiller og træflis samt brandfarlige væsker og gasser fra natur- & biogas eller brint fra de nye Power-to-X (PtX) anlæg.

Således stilles der krav om, at der foretages en indledende inspektion af installationer inden ibrugtagning af anlæg. Yderligere skal der efter ibrugtagning foretages periodiske inspektioner, hvor det kontrolleres at alle forhold, der er nødvendige for at sikre, at eksplosionsbeskyttelsen er opretholdt.

Ved at anvende korrekt Ex-mærket udstyr og samtidigt sikre, at det bliver kontrolleret og vedligeholdt løbende, minimeres risikoen for eksplosioner. Dette højner sikkerheden for både brugere og anlæg, hvor kostbar nedetid undgås og deraf følgende produktionstab.

I videoen herunder kan du høre om ATEX inspektion på Amagerværket.

Teknologisk Institut kan hjælpe med udførelse af ATEX-inspektioner

ATEX inspektioner skal udføres af kvalificerede personer med omfattende ekspertise på eksplosionssikringsområdet.

Teknologisk Institut besidder de nødvendige kompetencer og den nyeste viden på ATEX-området til at udføre kontrol og vurdere installationer. Derfor kan vi også hjælpe med at afklare eventuelle diskussioner mellem leverandører og slutbruger omkring lovmedholdeligheden i forhold til installationerne.

Vores kompetencer er opbygget gennem mange års erfaringer, bl.a. fra vores arbejde med udførelse af typeafprøvning af Ex-udstyr, for DANCERT, Teknologisk Institut (NB Nr. 1073), deltagelse i standardiseringsarbejdet samt mange praktiske opgaveløsninger siden ATEX direktivets indførelse i 2003.

Vi har på Teknologisk Institut stor erfaring fra inspektioner af maskin- og procesanlæg i både ind- og udland.

Vi tilbyder at udføre flere forskellige former for inspektioner - fx:

  • Kontrol inden ibrugtagning iht. bestemmelserne i ATEX direktivet 1999/92/EF
  • Installatørens/fabrikantens indledende inspektion iht. DS/EN 60079-14, der skal udføres før ibrugtagning af anlægget
  • Præinspektion af anlæggene for fabrikant eller slutbruger før den indledende inspektion – fx for sikring af, at der ikke opstår tidsforsinkelser pga. uforudsete fejl og mangler
  • Slutbrugernes inspektioner, der iht. EN 60079-17 skal udføres i hele anlæggets levetid
  • Herudover udfører vi andre former for inspektioner, undersøgelser osv. i forbindelse med havari, brand og eksplosion

Lovgrundlag:

I ATEX-direktivet 1999/92/EF, bilag II, stk. 2.8 stilles der krav om, at før arbejdssteder med områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, tages i brug første gang, skal anlæggets eksplosionssikkerhed som helhed kontrolleres.

Derudover er elektriske installationer i Danmark underlagt inspektionskravene og efter Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser skal inspektioner af elektriske installationer udføres iht. følgende standarder:

  • DS/EN 60079-14 Eksplosive atmosfærer: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer
  • DS/EN 60079-17 Eksplosive atmosfærer: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer

Der foreligger ingen tilsvarende standarder for inspektion af ikke-elektrisk materiel, men her anvender Teknologisk Institut principperne fra de ovenstående standarder til en ligeledes vurdering af ikke-elektrisk materiel.

Hvad siger kunderne

Teknologisk Institut skal roses for sin høje ekspertise, fleksibilitet, tålmodighed og imødekommenhed i forhold til at sparring omkring observationerne i rapporten og forslag til løsning heraf. De har overholdt alle aftaler og tidsplaner og har været professionelle og proaktive i forhold til udveksling af dokumentation og information omkring tidsforbrug og økonomi. Specialisterne har været imødekommende, behagelige og meget tillidsvækkende at arbejde sammen med.