Avancerede værktøjer til analyse af plastikprodukter og polymerer

Aske Nørskov Gejl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 69.

Plast

Avancerede værktøjer til analyse af plastikprodukter og polymerer

Plastik er et de vigtigste og bredest anvendte materialer på grund af de mange skræddersyede egenskaber, der kan opnås gennem materiale sammensætning og produktionsmetode.

Egenskaberne hos - og levetiden af - plastikprodukter afhænger af mange faktorer helt fra den molekylære struktur til de færdigstøbte emner. Meget viden om materialer og strukturer i plastik kan opnås ved hjælp af avanceret diagnostik baseret på røntgen- og neutron-stråling. Det kan understøtte såvel produktion og kvalitetskontrol som fejlfinding.

Opløsninger og monomerer/polymerer

Ensartethed af polymerkæder. Plastik består af lange, kædeformede molekyler, der er opbygget af enkelte byggeblokke kaldet monomerer. Mikrostrukturen af disse kæder danner grundlaget for materialets egenskaber. Avancerede analyseværktøjer kan afsløre strukturer ned til monomer-niveau og give information om f.eks.

  • Forgreninger på polymer-kæderne.
  • Længden af polymerkæderne.
  • Kemiske urenheder, både under og efter polymerdannelsen (ud fra monomerer).

Ligeledes kan avanceret diagnostik følge polymerdannesen, når plastik nedbrydes kemisk for at blive genanvendt, hvilket også gør sig gældende for syntetiske tekstil-materialer.

Ikke-destruktiv test af plastikprodukter og plastgranulat

Porøsiteter, struktur af fibre og indvendige revnedannelser.  Avanceret diagnostik kan give informationer om interne strukturer i et materiale uden at påvirke eller beskadige emner. Det er f.eks. muligt at

  • Finde fordelingen og størrelsen af luftlommer.
  • Kvantificere relative polymer-orienteringer samt graden af den molekylære orden.
  • Detektere revnedannelse helt ned til under mikrometerskala.

Analyserne kan udføres, mens emnet påvirkes af eksterne kræfter som varme eller belastning for at bestemme effekten af denne påvirkning.

Renheden af plast kan testes for kemiske urenheder ned til koncentrationer på ppb (1 urenhedsmolekyle pr. milliard øvrige molekyler), som kan være relevant for at opnå visse godkendelser. Avanceret diagnostik kan hjælpe til at bekræfte og forklare kvaliteten, styrken og levetiden af plastik produkter.

Godkendelsestunge plastikprodukter

  • Fødevarer og emballage. Sikkerheden omkring emballage til fødevarer stiller store krav til den plastik, der indgår i de produkter. Ved hjælp af avanceret diagnostik kan gennemtrængelighed for f.eks. vand og gasser bestemmes. Vedhæftningen mellem lagene i multilagsfilm kan ligeledes følges under forskellige miljøpåvirkninger og testes for diffusion af bl.a. vand.
  • Medico-produkter af plast. Der stilles meget høje krav til kvaliteten af produkter og materialer, der bruges i medicinalindustrien. Kvalitetssikring, dokumentation og udvikling til medico-produkter kan understøttes gennem avancerede analyser.
  • 3D-printede emner. Under processen for additiv fremstilling (additive manufacturing) er dele af materialet konstant opvarmet eller under nedkøling. Avancerede analyseværktøjer kan kvantificere, hvorvidt den løbende temperaturforandring giver anledning til revnedannelse eller mikrosprækker i det færdige emne.

Ved yderligere spørgsmål eller forespørgsler er vi klar til at rådgive dig.