Avanceret måleudstyr til tilstandsundersøgelse - Princip

Claes  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 01.

Avanceret måleudstyr til tilstandsundersøgelse - Princip

Metoden bygger på et måleprincip, hvor en kortvarig pulspåvirkning påføres måleobjektet vha. et mekanisk stød med en lille stålkugle. Stødet genererer 3 typer af bølger; en overflade R-bølge, en P-bølge (primær bølge) og en S-bølge (sekundær bølge). R-bølgen udbreder sig på overfladen som ringe i vandet, mens P- og S-bølgen vandrer ind i måleobjektet.

For passende bølgelængder bestemt af stålkuglens størrelse (2-15 mm) vil P- og S-bølgen reflekteres, når disse møder et materiale med en anden akustisk impedans f.eks. luft.

Impact Echo - Illustration af stød - transducer

En transducer placeret tæt på kuglen opfanger bevægelser i overfladen forårsaget af P-bølgens adskillige refleksioner. Bølgen, der forplanter sig frem og tilbage mellem objektets bund (eller indre defekt) og overfladen, aftager gradvis i energi. S-bølgens indvirkning minimeres, når kuglen og transduceren er placeret tæt på hinanden.

Impact Echo  - Illustration af  overfladeforskydning

Tidsintervallet mellem to ankomster af en P-bølge til overfladen tT er lig den vej, der skal tilbagelægges 2T divideret med P-bølge hastigheden Cp. Frekvensen fT er således den inverse:

fT = Cp/2T

Af ovenstående kan tykkelsen af måleobjektet beregnes.

Impact Echo - Illustration af frekvens spektrum

Hastigheden Cp som indgår i formlen for tykkelsen T = Cp/2f kan måles vha. en særlig opstilling af to transducere med en kendt indbyrdes afstand. Tidsforskellen (Delta t) mellem ankomsten af P-bølgen til hhv. transducer 1 og transducer 2 måles, hvorefter hastigheden kan udregnes som den indbyrdes afstand divideret med Delta t.