Ikke-destruktiv undersøgelse af betonkonstruktioner - Udstyr

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

Ikke-destruktiv undersøgelse af betonkonstruktioner - Udstyr

Ikke-destruktive undersøgelsesmetoder (NDT, non destructive testing) er kendetegnet ved, at de i princippet kan gennemføres uden at der ydes skade på konstruktionen. NDT-målinger anvendes typisk til hurtigt at scanne et større område og herved skabe sig et overblik over områder med potentielle defekter, således at et eventuelt skadesomfang hurtigt kan kortlægges.

Det vil ofte være en god ide at kalibrere NDT-målingerne ved eksempelvis at foretage enkelte ophugninger eller kerneudboringer. Resultaterne fra NDT-målingerne kan med fordel anvendes til at bestemme omfanget og placeringen af de destruktive indgreb. Observationerne fra destruktive indgreb kan når de sammenholdes med data fra ikke-destruktive målinger ofte skabe et meget præcist billede af en konstruktions tilstand over et større område. Opgaver hvor en ikke-destruktiv undersøgelse ønskes udført kan have forskellig karakter afhængig af om den foregår på nye eller gamle konstruktioner. Nedenfor ses eksempler på opgaver som Teknologisk Institut har udført med ikke-destruktivt udstyr på hhv. nye og gamle konstruktioner:

Nye konstruktioner:

 • Kvalitetskontrol af betonens integritet i nyudstøbt betonbro.
 • Dokumentation af tykkelser af nyudstøbt betongulv, hvor gulvtykkelsen varierede pga. fejlindstillet laser.
 • Lokalisering af frit vand i nyligt monterede huldækelementer.
 • Kvalitetskontrol af udfyldningen i korrugerede rør i efterspændte betonelementer.
 • Kvalitetskontrol af nyudstøbt betonvæg, hvor formbræt var gået løs under støbning, og der derfor var mistanke om indre defekter i betonen.
 • Fugtmålinger på nyudførte kældervægge, som ikke var tætnet korrekt mod vandindtrængning
 • Skridsikkerhedstest på narturstensoverflader

Ældre konstruktioner:

 • Lokalisering af områder med delamineringer/revner som følge af frostsprængninger og alkalikiselreaktioner i altangange.
 • Undersøgelse af vedhæftning i støbeskel i vindmøllefundament efter havari.
 • Undersøgelse af indre defekter/revner i rensetank.
 • Udpegning af områder med underminering af betonpladefelter med asfaltslidlag
 • Korrosionsmålinger på armering i P-dæk
 • Skridsikkerhedstest på perron-platforme

Brugen af NDT-udstyr kræver en erfaren operatør, som både har kendskab til udstyrets muligheder og begrænsninger men også viden om den undersøgte konstruktions statiske og materialemæssige egenskaber. Sidstnævnte er særligt vigtigt med henblik på at kunne identificere eventuelle kritiske områder på en konstruktion.

Betonkonstruktioner