Bedre indeklima i Helsingør Kommunes folkeskoler

Lies  Vanhoutteghem

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 26.

Bedre indeklima på skoler illustreret gennem et billede af unge skoleelever der sidder rundt om et bord og arbejder.

Bedre indeklima i Helsingør Kommunes folkeskoler

Godt indeklima er vigtigt for børns indlæringsevne og medvirker til at skabe gode arbejdsbetingelser for deres undervisere. Mange danske skoler oplever dog problemer med dårligt indeklima – blandt andet på grund af mangelfuld ventilation og gamle bygninger.

Helsingør Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune af Realdania og arbejder nu på en strategisk indeklimaplan i samarbejde med Teknologisk Institut.

Første skridt: Kortlægning af indeklimaet

I første omgang kortlægger Teknologisk Institut de nuværende indeklimaforhold på tre udvalgte caseskoler. Det kan være meget forskelligt fra skole til skole, hvilke problemer man oplever med indeklimaet, alt efter hvornår og hvordan bygningerne er blevet opført.

Vi har længe talt om, at der var problemer med indeklimaet på skolerne, men vi har manglet viden om, hvad det er for nogle konkrete problemer der er med indeklimaet på skolerne, og hvordan vi bedst løser dem. Det får vi nu gennem samarbejdet med Teknologisk Institut, og vi ser frem til at kunne gøre en forskel for både elever, lærere og indlæringen gennem et bedre indeklima, fortæller Jan Krog Islin, projektleder, Helsingør Kommune.

Dårlig luftkvalitet er en af de store udfordringer

På mange skoler landet over er dårlig luftkvalitet i klasselokalerne det primære indeklimaproblem. Dårlig luftkvalitet skaber udfordringer for både lærere og elever, som kan opleve hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Typisk er problemer med luftkvaliteten størst på skoler, hvor der ikke er mekanisk ventilation i klasselokalerne. Her stiger CO2-niveauet meget kort tid efter, at børnene kommer ind i klasselokalet.

Luftkvaliteten er et af de forhold, vi undersøger i vores kortlægning af skolerne. Et for højt CO2-niveau er en indikator for, at luftkvaliteten er dårlig. Derfor vil CO2-niveauet typisk være et af de områder, vi måler på, når vi skal kortlægge luftkvaliteten i skoler, forklarer Nadja Lynge Lyng, specialist i indeklima og luftkvalitet, Teknologisk Institut.

Katalog med konkrete løsningsforslag

Efter kortlægningen af de nuværende indeklimaforhold på de tre caseskoler skal den indsamlede data behandles af Teknologisk Institut, som herefter udarbejder et katalog med løsningsforslag til den enkelte skoles indeklimaproblemer. Løsningsforslagene bliver ledsaget af en indikation af, om løsningen er billig eller dyr at investere i, og hvor stor en effekt den vil have på indeklimaet.

Kommunen håber, at man med indeklimaplanen og samarbejdet med Teknologisk Institut kan løfte forbedringer af skolerne op på et strategisk niveau, så området bliver prioriteret politisk. Med indeklimaplanen står politikerne på et velinformeret grundlag, når de skal træffe beslutningen om, hvorvidt man skal investere i at gøre kommunens skoler mere tidssvarende, både når det kommer til indeklimaet og læringsmiljøet.