Beton og indeklima - indendørs luftkvalitet - Resultater og konklusion

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton og indeklima - indendørs luftkvalitet - Resultater og konklusion

Der er i klimakammer gennemført målinger af afdampningen af kulbrinter, alkoholer, aldehyder og flygtige aminer for de udvalgte betonprodukter. Der kan på den baggrund konkluderes følgende:

  • Beton afgiver ikke alkoholer, aldehyder eller aminer i nævneværdige mængder til indeklimaet
  • Om beton afgiver kulbrinter afhænger af den valgte formolie. Beton støbt med mineralsk formolie afgiver flygtige kulbrinter, mens beton støbt med vegetabilsk formolie ikke gør det. En eventuel afgivelse kan derfor elimineres fuldstændigt ved skift af formolietype.
  • Selv for beton støbt med mineralsk formolie er afgivelsen af flygtige kulbrinter begrænset, og det vil sandsynligvis ikke give problemer i den færdige bygning, med mindre der anvendes overdrevent store mængder formolie. (Der kan dog være andre grunde til at skifte de mineralske formolier ud med vegetabilske, bl.a. hensynet til krav for kulbrinteindhold i betonslam, der skal deponeres.)
  • Alle de testede betonprodukter opfylder de krav vedrørende afgivelse af lugtstoffer og irritanter, der er opstillet af Dansk Selskab for Indeklima og som ligger til grund for tildeling af Indeklimamærket.

Der er således intet belæg for myten om, at beton uvægerligt fører til et dårligt indeklima på grund af frigivelsen af flygtige forbindelser.