Beton og miljø - hånd i hånd

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton og miljø - hånd i hånd

Billedet viser en gravemaskine der graver i betondynger på en byggepladsI 2003-2006 var store dele af den danske cement- og betonbranche med i et samarbejde ledet af Betoncentret ved Teknologisk Institut og delvist finansieret af Miljøstyrelsen.

Målet var at løse nogen af de miljøproblemer, som fandtes i betonindustrien.

Det hele mundede ud i to brochurer som en del af en større oplysningskampagne møntet både på betonproducenterne og på slutbrugerne af beton. 

Et væsentligt resultat af miljøprojektet var anbefalingen om at erstatte traditionelle mineralske formolier med vegetabilske produkter. Betonslam er et restprodukt på betonværkerne, som kan indeholde olierester fra vaskning af betonbiler og blandeudstyr. For at kunne deponere dette restprodukt må det ikke indeholde kulbrinter og dette sikres nemmest ved at benytte vegetabilske slipmidler udtaler Seniorkonsulent Jørn Bødker fra Teknologisk Institut.

I modsat fald kræver det deponering ligesom forurenet jord, hvilket er dyrt, besværligt og miljøskadeligt. Der er ikke umiddelbart nogen tekniske hindringer for at udskifte mineralolie med vegetabilsk olie, hvilket også blev dokumenteret under miljøprojektet.

”Teknologisk Institut assisterede os i overgangen fra mineralolie til vegetabilsk olie i vores daglige produktion” udtaler Miljøchef Steen Felsted, Spæncom A/S, Hedehusene. Han vurderer, at dette har sparet virksomheden for adskillige tusinde kroner i årlige deponeringsafgifter og der er stort set ikke observeret nogen dårlige bivirkninger ved skiftet.

Et andet resultat af miljøprojektet var muligheden for at anvende nedknust betonaffald til erstatning af naturligt sand og sten i betonproduktion. ”Dette har hidtil ikke været tilladt til bærende konstruktioner såsom betonvægge, dæk, søjler og bjælker, men med de nye regler er det muligt at erstatte op imod en tredjedel af sandet og stenene med nedknust beton” udtaler Seniorkonsulent Claus V. Nielsen, Teknologisk Institut. ”Derved sparer samfundet på dets naturressourcer og samtidig afhjælpes et deponeringsproblem”.

Direktør Poul Erik Hjorth fra Betonelement Foreningen i Danmark påpeger, at dette åbner op for, at en betonproducent kan genbruge sit eget restbeton og kasserede betonelementer direkte i sin egen produktion af ny beton og derved skabe balance mellem de indkommende råstoffer og slutprodukterne.