Biogas – 6. Gasanvendelse og PtX

Quynh Thu Nguyen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 54.

PtX biofuel

Biogas – 6. Gasanvendelse og PtX

England In English

I dag er det igennem CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) muligt at udnytte biproduktet CO2 fra biogasproduktion i PTX-anvendelse og dermed bidrage til den grønne omstilling af Danmarks energiforsyning. Vi hjælper CCUS-aktører – biogasleverandører, capture-virksomheder og energiselskaber – med at sikre renheden af CO2 til PtX-formål.

CO2 fra biogasproduktion

Ved at bruge CO2 fra biogasproduktion i stedet for at frigive det til atmosfæren, kan PTX-teknologier bidrage til at reducere drivhusgasemissioner og fremme cirkulær økonomi.

Desuden kan de hjælpe med at integrere vedvarende energikilder i vores energisystem ved at omdanne overskydende elektricitet til lagringsbare og transportable brændstoffer som methanol og brint.

Den mest udbredte capture-proces, når man i dag opsamler CO2-emissioner fra bl.a. biogasanlæg, er aminbaseret, hvilket har den ulempe, at det kan frigive skadelige biprodukter såsom nitrosaminer og nitraminer. På Teknologisk Institut har vi i et Videnbro-projekt arbejdet med forebyggelse af de giftige biprodukter, og vi er derfor opdateret med den nyeste viden på området.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Hos Teknologisk Institut tilbyder vi at vurdere kvaliteten af den opsamlede CO2, både til opbevaring og til PTX-formål gennem laboratorietests og realtidsmålinger, og dermed hjælpe med at finde den bedste løsning til netop dit anlæg og dine behov. 

Vi tilbyder også rådgivning og evaluering af rensningstiltag, overvågningsprocedurer og overvågningsteknologi for at sikre den kvaliteten af den opsamlede CO2.

Biogas PtX måling 1      Biogas PtX måling 2

Måling af nitrosaminer og nitraminer fra CO2-fangstanlæg.

Hvad er PtX?

Power-to-X (PTX) teknologier er en gruppe teknologier, der konverterer elektricitet til gas, flydende brændstoffer eller kemikalier. Disse teknologier er særligt interessante i forbindelse med vedvarende energikilder som vind og sol, fordi de kan hjælpe med at løse problemet med lagring og transport af overskydende elektricitet.

CO2 fra biogasproduktion kan bruges i PTX-processer som for eksempel:

Elektrolyse: Først bruges elektricitet (ideelt set fra vedvarende kilder) til at drive en elektrolyseproces, der opdeler vand (H2O) i brint (H2) og ilt (O2).

Carbon Capture: CO2, der er fanget fra biogasproduktion, kan derefter bruges sammen med brinten fra elektrolysen.

Syntese: Brinten og CO2 kan kombineres i en synteseproces for at producere syntetiske brændstoffer og kemikalier. Resultatet kan være forskellige former for gas eller flydende brændstoffer, som kan bruges i transportsektoren, til opvarmning, eller som råmateriale i den kemiske industri.

 

Har du spørgsmål til gasanvendelse og PtX i forbindelse med biogasproduktion, er du velkommen til at kontakte os.