Bomstabilitetens betydning for præcision under marksprøjtning

Philipp  Trénel

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 92.

Bomstabilitet

Bomstabilitetens betydning for præcision under marksprøjtning

Sprøjtebommens stabilitet under sprøjtning af marker er en afgørende for at sikre maksimal virkning med minimalt forbrug af plantebeskyttelse. I takt med at bommene på marksprøjten bliver bredere bliver teknologien bag bomstyring vigtigere.

Denne rapport er udarbejdet for Miljøstyrelsen i projektet ’Partnerskab om Præcisionssprøjtning’ med deltagelse af Brøns Maskinforretning, Flarup Maskiner, Hardi, Stroco-agro og VKST, med det formål at undersøge sprøjtebommenes stabilitet og hvilken betydning stabiliteten har for præcision af tildeling af plantebeskyttelsesmidler under sprøjtningen.

Læs rapport

Målingerne er foretaget på 5 sprøjter ved kørsel på ISO 5008 smoother track-bane jævnfør ISO standard. I testen blev der afprøvet forskellige producenters udstyr samt en brugt referencesprøjte.

Sprøjtebom

Ved simuleret afsætning på planter under sprøjtning på ISO 5008 smoother track, der svarer til et ujævnt sprøjtespor, tildeler referencesprøjten den ønskede dosering +/- 10% på 84% af arealet. Til sammenligning tildeler de øvrige nye sprøjter denne dosering på omkring 90-95% af arealet. Simuleringerne viser dermed vigtigheden af at have en højderegulering på marksprøjten, der hjælper sprøjteføreren til at opretholde korrekt bomhøjde, samt vigtigheden af have en stabil bom, der kompenserer for horisontale bevægelser.

Målingerne viser desuden at dækmontering har væsentlig indflydelse på bommens stabilitet både i vertikal og horisontal retning.

Målemetoderne, der er udviklet med støtte fra projektet ’Future Cropping’ under Innovationsfonden, er også anvendt under Farmtesten ’Brede sprøjtebommes stabilitet’.(kræver login).