Byens bygninger skal være holdbare og have godt indeklima

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

København - Vej

Byens bygninger skal være holdbare og have godt indeklima

Danskerne bosætter sig i stigende grad i de store byer. Teknologisk Institut stiller skarpt på godt indeklima og lang holdbarhed ved nybyg og renoveringer.

Et stigende behov for nye boliger i de store byer gør, at der skal bygges og renoveres hurtigere, billigere og med højere produktivitet. Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt bidrage til at skabe nye holdbare facadeløsninger og sikre et godt indeklima.

– Når man bygger tæt, højt og hurtigt i byerne, stiller det høje krav til facadens lethed og enkle monteringsløsninger. De nye boliger bliver ofte også bygget med nye materialer, og man kender endnu ikke materialernes effekt på luftkvaliteten. Vi vil bidrage til at sikre, at de tætte bebyggelser ikke bliver opført på bekostning af et sundt og godt indeklima, og at de nye bygninger har høj kvalitet og holdbarhed, siger Anne Thorlak, souschef på Teknologisk Institut.

Urbaniseringen er en af de mest markante megatrends, både nationalt og globalt. Alene i Københavns Kommune skal der bygges knap 5000 boliger årligt frem til år 2025. Samtidig viser tal fra Dansk Byggeri, at 27% af den danske befolkning vil bo i de fire største byer i 2025.

Nye udfordringer i byggeriet
De skærpede energikrav, der i dag stilles til byggeriet, medfører bl.a. et behov for mere komplekse facade- og renoveringsløsninger. Derfor er Teknologisk Institut i gang med at nytænke brug og sammensætning af nye materialer og ny teknologi i facaden i samarbejde med branchen. Samtidig tilbyder instituttet opdaterede og innovative test- og afprøvningsfaciliteter til branchen.

– Den nye måde at bygge på udfordrer byggebranchens traditioner og praktiske erfaringer samtidig med, at anvendelsen af nye materialer øger risikoen for dårligt indeklima og flere fejl og mangler i udførelsen, siger Anne Thorlak.

Fokus på indeklima og lang holdbarhed
Dårligt indeklima og kort holdbarhed er de største bekymringer blandt de 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, som Teknologisk Institut interviewede i 2018.

Undersøgelsen viser, at mere end hver tredje virksomhed frygter, at tætte bygninger vil give dårligt indeklima, og at anvendelse af komplekse materialesammensætninger vil betyde dårligere holdbarhed eller vanskeligheder ved ombygninger. Vi ser et behov for udvikling og anvendelse af nye metoder, simuleringer og test til udvikling og dokumentation af lette facadeløsninger samt dokumentation af emissioner fra byggevarer til indeklimaet, siger Anne Thorlak.

Lette materialer er nemme at transportere
I resultatkontrakten Byens bygninger – med fokus på facader og indeklima med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte arbejder Teknologisk Institut på et todelt projekt, der skal sikre, at byerne også i fremtiden får holdbare bygninger med godt indeklima. Den første del har fokus på udvikling og dokumentation af lette og holdbare facadeløsninger.

– Vi kigger primært på lette facader som fx træ, glas og beklædningstegl. De lette materialer er mest aktuelle i forbindelse med højt byggeri og renovering i byer, da de er nemme at transportere og håndtere på en byggeplads, forklarer Anne Thorlak.

Måling af afgasning fra byggematerialer
Den anden del af projektet har til formål at opbygge viden og udbygge serviceydelser om, hvordan afgasning fra materialer påvirker luftkvaliteten i nye bygninger.

–På Teknologisk Institut har vi dybdegående viden om, hvad forskellige byggematerialer afgasser, og hvad der findes, når vi måler i bygningerne. Med disse indsigter er vi med til at sikre ny viden om indeklima og luftkvalitet i byens bygninger, siger Anne Thorlak.

Målgruppen for resultatkontrakten er byggeriets parter, primært arkitekter, rådgivere, bygherrer, materialeproducenter, systemleverandører og entreprenører.

– Alle disse faggrupper har hver især deres udfordringer med teknik, design, udførelse samt materialers påvirkning af indeklimaet ved både nybyg og renovering af bygninger med tidens byggematerialer og byggestil. Bygningsejere og administratorer har desuden et øget behov for at kunne dokumentere indeklima og herunder luftkvaliteten i deres bygninger, siger Anne Thorlak.

Yderligere oplysninger

Forretningsleder Martha Katrine Sørensen, Teknologisk Institut, mobil 7220 2767, mail: mks@teknologisk.dk

Projektet er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere på bedreinnovation.dk.

Læs mere om undersøgelsen Stigende behov for viden om indeklima.

Kom til workshop med fokus på ventilerede, lette facader i Hvidovre eller Aarhus.