Cobot Knowledge Lab 2.0

Thomas  Kroman

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 14.

-

Cobot Knowledge Lab 2.0

Projektet Cobot Knowledge Lab 2.0 - som er finansieret af Industriens Fond - skal nedbryde vidensbarrieren, som hæmmer danske produktionsvirksomheder i at udnytte potentialet i kollaborative robotter.


Anvendelse af cobots giver danske virksomheder en unik mulighed for at bevare og styrke fleksibel produktion i Danmark, men både producenter og aftagere af kollaborative robotter understreger, at mangel på viden og kompetencer hos brugerne er en barriere for at indfri det store potentiale i teknologien.

Formålet med Cobot Knowledge Lab 2.0 (som er en videreføring af Cobot Knowledge Lab-projektet) er derfor at gøre danske produktionsvirksomheder i stand til selv at kunne integrere de mere simple cobot-løsninger.

Det skal ske ved at udvikle viden og erfaring gennem:

  • 25 pilotforløb, hvor virksomheder kan få udviklet og testet et cobot-koncept i samarbejde med Teknologisk Instituts robotspecialister, som samtidig "cobot-certificerer" en eller to tekniske medarbejdere fra virksomheden
  • Workshop-forløb målrettet beslutningstagere i fremstillingsvirksomheder, som bliver klædt på til at integrere cobots i sin organisation og fremtidige forretningsplaner i samarbejde med Implement Consulting Group
  • Train-the-trainer-forløb, hvor erhvervsskolernes videnscentre (Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord & Syd) gøres til undervisningsfyrtårne inden for anvendelse af cobots for den kommende arbejdsstyrke

Herudover bliver viden og værktøjer løbende stillet til rådighed i en omfattende cobot-vidensbank på cobotlab.dk. Den kommer blandt andet til at rumme en cobot-håndbog, 10 dybdegående læringsvideoer og 10 inspirerende casestudier.

-

Hvorfor nu?

Danske produktionsvirksomheder er under pres fra produktion i andre lande, der både har billigere arbejdskraft og i stigende grad anvender avanceret teknologi herunder cobots.

Flere rapporter viser...

Stigende mangel på arbejdskraft

I 2030 vil der mangle 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked, og da de eksisterende medarbejdere ikke bare kan løbe hurtigere og arbejde i længere tid, er der behov for at kunne arbejde smartere og automatisere mere i industrien.

Stor stigning i antallet af cobots

Forventningen er, at antallet af årligt solgte cobots i Danmark stiger fra under 100 i 2020 til tæt på 1.000 i 2030. Det betyder, at antallet af cobots i drift stiger fra under 200 i 2020 til 3.500 i 2030. Dette er ikke et dansk fænomen. Lignende udvikling forventes i hele verden. Det forventes at 50 procent af alle medarbejdere arbejder med robotter i 2030.

Cobots kan blive en afgørende konkurrencefordel for danske virksomheder. Dog kræver det, at danske produktionsvirksomheder sættes i stand til at bryde et sæt af kendte barrierer - på viden og erfaring i anvendelsen af cobots, mangel på strategisk viden om udvikling af fleksibel produktion med cobots samt mangel på arbejdskraft med cobot-kompetencer.

Læs mere i Whitepaper: Robotter og kompetencer fra Teknologisk Institut og Industriens Fond samt Next Generation Skills Enabling Today's and Tomorrow's Workforce to Benefit from Automation fra IFR, International Federation of Robotics.

Hvem står bag?

Cobot Knowledge Lab 2.0 er støttet med 8,5 millioner kroner fra Industriens Fond og bliver ledet af Teknologisk Institut i samarbejde med Implement Consulting Group og Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) og Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd). 

Projektet løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2023.