Compliance og CE-mærkning af elektronik

Magnus Nygaard Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 05.

Billede fra El-lab

Compliance og CE-mærkning af elektronik

Teknologisk Institut tilbyder rådgivning omkring compliance og CE-mærkning af elektronikprodukter eller EEE. Produkterne bliver ofte importeret fra lande udenfor EU, og det er muligt, at de er testet ved et tredjeparts testhus. Vi hjælper med at gennemskue informationerne fra producenten og kan vurdere, om de korrekte standarder er anvendt, og om kravene i de relevante direktiver er overholdt. 

Kompleks EU-lovgivning
EU-lovgivning består af mange direktiver og forordninger, der kan gøre sig gældende for netop dit produkt. Det er dog ikke altid lige let at finde ud af, hvilke der skal anvendes, hvis man ikke kender til dem alle og deres undtagelser. Som importør eller distributør har man også ansvar for, om de produkter, der bringes i omsætning, overholder EU-lovgivningen. I nogle tilfælde overtager man endda producentens ansvar i forhold til lovgivningen. 

Direktiv erfaring
Vi har erfaring inden for følgende EU-direktiver, og vi har mange kompetente kollegaer, der dækker andre områder, hvis dit produkt ikke hører under følgende.

EMC

2014/30/EU

Elektromagnetisk kompatibilitet

LVD 

2014/35/EU  

Lavspænding

RED

2014/53/EU

Radioudstyr

RoHS

2011/65/EU

Begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

WEEE

2012/19/EU

Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

Ecodesign

2009/125/EC

Krav til miljøvenligt design

Batteri

2006/66/EU

Batterier og akkumulatorer

Eget testlaboratorium
I vores elektroniklaboratorium er der mulighed for at opsætte prøvninger, hvis der er brug for at eftervise et testresultat. Dette kunne f.eks. være måling af beskyttelsesjord på husholdningsapparater, brændbarhedstest eller overslagstest. I laboratoriet udfører vi også funktionelle test og kvalitetstjek af prototyper eller produkter.

Akkrediteret ydelser
Teknologisk Institut er akkrediteret indenfor batteristandarderne EN IEC 62619:2022 og EN 62620:2015, der omhandler litiumcelle, batterisikkerhed og performance. Læs mere her