COP, SCOP, EER og SEER

Preben Elbek Eskerod

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 35.

Varmepumpe 4 - til underside.jpg

COP, SCOP, EER og SEER

Står du over for at få testet dit køle- eller varmeanlæg, er du måske stødt på en masse ukendte begreber såsom SCOP. Hvad er SCOP, COP, SEER og EER, og hvad bruges værdierne til? Det kan du få svar på i denne artikel, som dykker ned i terminologien for, hvordan man måler et køle- eller varmepumpeanlægs energieffektivitet.

SCOP

SCOP er en forkortelse for seasonal coefficient of performance. SCOP er en parameter, der viser, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år. Udtrykt på en anden måde angives en varmepumpes effektivitet i SCOP, og jo en højere SCOP-værdi, desto mere effektiv er varmepumpen. Skal du ud og investere i en varmepumpe, så gå efter de varmepumper med en høj SCOP.

Selvom varmepumper er en af de mest effektive opvarmningsformer, så er det fornuftigt at sammenligne forskellige varmepumpers SCOP, da der kan være penge at spare i forhold til forbruget af el og produktionen af varme. Desuden kan SCOP-værdien anvendes som udgangspunkt for europæiske minimumskrav og energimærkning, som varmepumper er forpligtet til at have ifølge lovkrav.

Når SCOP skal beregnes, opdeles varmesæsonen i et antal timer med forskellige temperaturer, som kaldes bins. Dette skal samlet set afspejle temperaturvariationerne over varmesæsonen. Der testes efter standarden EN 14825, som gælder for airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -køling.

Man kan vælge at udregne SCOP i tre forskellige klimazoner, da temperaturerne er forskellige i Europa, og temperaturerne har indvirkning på varmepumpens effektivitet. De tre klimazoner er: colder, warmer og average, hvor Danmark befinder sig i average. Der er desuden forskel på SCOP-værdien, hvis du har gulvvarme, og hvis du har radiatorer. Ved gulvvarme bliver varmepumpen typisk lidt mere effektiv.

SCOP-værdi på 4 = produktion af 4 kWh varme ved forbrug af 1 kWh el

COP

COP er en forkortelse for coeffecient of performance. COP angiver forholdet mellem den varme, varmepumpen leverer, og den mængde strøm, den bruger. Her gælder det også, at jo højere COP, desto højere effektivitet. COP og SCOP har samme fundament, men forskellen består i, at SCOP viser årsmiddelsberegningen, og COP angiver et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet. Der testes efter standarden EN14511.

SCOP giver en langt bedre indikation af varmepumpens effektivitet set over et år end COP, da SCOP-værdien er baseret på flere prøvninger og en lang række beregninger. COP-værdien er kun baseret på en enkelt prøvning ved en specifik udetemperatur eller væsketemperatur, og en temperatur på 7 °C afgiver sidenhen for eksempel vand ved 35°C til et gulvvarmeanlæg. Derfor giver COP-værdien ikke en retvisende indikation af, hvordan varmepumpens årsvirkningsgrad vil være.

SEER

SEER er en forkortelse for seasonal energy efficient ratio. SCOP og SEER er begge værdier, der viser en varmepumpes energieffektivitet, men der er forskel på de to begreber. SCOP er et udtryk for forholdet mellem produktionen af varme og forbruget af strøm i et varmepumpeanlæg, og SEER er udtryk for, hvor meget køling et anlæg producerer sammenlignet med forbruget af strøm set over et helt år.

For at beregne en SEER-værdi laver man tests, som gør én i stand til at kunne sige noget om driften for et helt år. Det hjælper slutkunden med at finde ud af, hvilke økonomiske aspekter der er ved at have en varmepumpe. Da SEER-værdien beregnes hen over en fyringssæson ud fra et fastdefineret sæt af sæsonmæssige forbehold, er processen mere kompliceret end ved EER, da der er mange flere faktorer, der spiller ind. Ved beregning af EER-værdier ser man, ligesom ved COP, kun på et øjebliksbillede af varmepumpens effektivitet.

Ved beregning af SEER testes der efter standarden EN 14825, som gælder for airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -køling. Når man tester en varmepumpe for SEER, har man mulighed for at simulere de sæsonmæssige temperaturudsving under kontrollerede forhold. På den måde bliver varmepumpens effektivitet beregnet efter de samme forhold. Det giver et godt udgangspunkt for at sammenligne varmepumper.

EER

EER er en forkortelse for energy efficient ratio. EER er en værdi, der anvendes i forbindelse med køling, og det viser, hvor godt et klimaanlæg virker. Jo højere SEER-værdi, des bedre effektivitet og lavere energiregning.

Hvor SEER-værdien viser kølevirkningsgraden for en varmepumpe over et år, er EER-værdien et øjebliksbillede baseret på en enkelt prøvning ved en specifik temperatur. En beregning af SEER-værdien er derfor mere kompliceret, da den er baseret på flere prøvninger, men SEER-værdien giver tilmed også et bedre billede af varmepumpens effektivitet og årsvirkningsgrad, end EER gør.