Danske virksomheder i gang med at spore sig ind på genbrug

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

Plast

Danske virksomheder i gang med at spore sig ind på genbrug

Den cirkulære økonomi med genbrug og genanvendelse er ved at vinde indpas i dansk produktion, viser ny rapport. Men der er lang vej endnu, før fremtidens cirkulære brug af ressourcer slår igennem. 

Danske virksomheder er i fuld gang med at genanvende eller genbruge råvarer og materialer i deres produktion og produkter. Men samtidig peger de på store barrierer, før de kan komme i fuld gang med fremtidens cirkulære økonomi, hvor udtjente produkter går tilbage i værdikæden som nye råstoffer. Det viser en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut.

I undersøgelsen, som omfatter et repræsentativt udsnit af ledere i danske produktionsvirksomheder, svarer otte ud af ti, at de har strategisk fokus på at reducere spild af råvarer og materialer i produktionen. Samtidig svarer hver tredje virksomhed på, at de har strategisk fokus på at øge genanvendte råvarer og materialer i løbet af de kommende fire til fem år.

Økonomi er bremse
- Spild er lig med omkostninger, og det er i høj grad forklaringen på at der er strategisk fokus på at reducere spild. Det er sund forretning.  Men samtidig er markedsvilkårene, dvs økonomien, også en bremse for at den fulde cirkulære økonomi slår igennem i produktionen. Hvis ikke der er forbrugerefterspørgsel, teknologien er for dyr eller forsyningen af sporbare og kvalitetssikrede genbrugte materialer ikke er pålidelig, så kommer virksomhederne ikke i gang, siger direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut.

I regeringens Strategi for cirkulær økonomi er budskabet, at dansk erhvervsliv skal gå forrest i at udvikle nye cirkulære teknologier og løsninger, der kan accelerere omstillingen. Den cirkulære økonomi handler om at reducere verdens brug af naturlige ressourcer, og i stedet genbruge og genindvinde materialer i så stort omfang, at udtjente produkter kan genindvindes som nye råstoffer.

33 procent i gang
I undersøgelsen svarer 33 procent af virksomhederne, at de allerede nu er i gang med at bruge genanvendte råvarer og materialer og samtidig har strategisk fokus på at øge andelen i de kommende år. 27 procent af virksomhederne har ambitioner om at blive en del af de cirkulære økonomi, mens 40 procent af virksomhederne ikke genanvender materialer - og heller ikke har ambitioner om at gøre det.

- Tallene viser, at der er lang vej, før vi kommer rigtigt i gang med den nødvendige omstilling i produktionen. Det er et markant behov for, at virksomhederne begynder at designe deres produkter til genanvendelse, så de kan tage deres varer tilbage som nye råstoffer. Men det kræver, at teknologien er moden og ikke mindst, at der er økonomi i genanvendelse, siger Sune Dowler Nygaard.  

Flere Barrierer
Blandt barriererne for indførsel af cirkulær økonomi peger virksomhederne på markedsmæssige barrierer som manglende efterspørgsel, at lovgivningen skaber forhindringer, utilstrækkelig kvalitet, manglende teknologier, eller at forsyningssikkerheden er for lav.

Trekant - Model - Analyse og Erhvervsfremme


- Barriererne for den cirkulære økonomi ligger i trekanten mellem økonomi, teknologi og miljø. For alle aktører, fra fremstillingsvirksomheder til affaldsbehandlere, skal genanvendelse både kunne betale sig, være teknologisk muligt og være en fordel for miljøet. Er der bare et led i cirklen, hvor det svigter, så kommer den cirkulære økonomi ikke videre, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Yderligere oplysninger
Direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut, mobil 7220 2420, mail: snd@teknologisk.dk og om undersøgelsen: Seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, mobil 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.

Undersøgelsen Danske virksomheder engagerer sig i cirkulær økonomi fra Teknologisk Institut omfatter et repræsentativt udsnit af virksomheder med mere end 10 ansatte og op til 1.000 ansatte. Interviewene med 526 ledere i danske fremstillingsvirksomheder er gennemført med hjælp fra Jysk Analyse A/S i februar 2018.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsesrækken Fremtidens teknologier i danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut, som er en af Danmarks største teknologirådgivere og udbydere af teknologisk service, taget en temperaturmåling på fremtidens teknologi, som den ser ud i de brancher, der er nøglen til produktion, energiforbrug og byggeri i Danmark.

Læs mere her