Syv gode råd til at komme i gang med digital transformation i praksis

Jan  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 22.

-

Syv gode råd til at komme i gang med digital transformation i praksis

Digital transformation er en stor udfordring for mange produktionsvirksomheder, der både indebærer udbredelse af digitalisering i organisationen og en ændret måde at arbejde på.

Her giver Jan Overgaard fra Teknologisk Institut syv gode råd til, hvordan man i praksis kommer i gang med digital transformation.

1. Ledelsen og medarbejderne skal forstå og bakke op om forretningsmuligheder i digital transformation

Når ledelsen og medarbejderne kan se forretningsmulighederne, er det først muligt at gennemføre transformationen. Brug derfor tid på at få visionen og retningen til at bundfælde sig i organisationen.
Ledelsens opbakning er afgørende, og der skal allokeres tid og resurser for at transformationen lykkes.

2. Etabler tværgående teams og arbejd eksperimenterende på tværs

Digital Transformation og I4.0 kræver i højere grad, at der arbejdes på tværs af interne fagligheder og siloer. Der kan med fordel oprettes et transformationsteam, der fungerer som en katalysator for den digitale transformation og koordinerer de pilotprojekter, der søsættes. I den forbindelse er det vigtigt at der udpeges roller, og at kernemedarbejderne involveres i pilotprojekterne.

3. Start i det små og skaler op

Ved at starte i det små får man mulighed for at inddrage medarbejdere på tværs af organisationen og hurtigt gøre sig nogle erfaringer med eksempelvis udvikling af digitale services. Ved at udvikle Minimal Viable Products (prototyper) er det muligt at udvikle løbende og give medarbejderne og kunderne større indflydelse.

4. Flere medarbejdere skal være i stand til at bidrage til løbende analyse og udvikling

Medarbejderne skal være i stand til at udnytte kundedata til udvikling af nye produkter og services. Udviklingen af disse sker således ikke længere i isolerede udviklingsenheder, men bør i højere grad udvikles i dialog med jeres kunder.

5. Skab videnskultur og indgå i partnerskaber

Med henblik på at skabe den fornødne og eventuelt banebrydende innovation kan det være nødvendigt at alliere sig med en videnspartner eller en anden virksomhed, der har erfaringer med de samme udfordringer som jer. Videndeling på tværs af virksomheden er ofte fundamentet for at skabe innovation.

6. Revurder jeres forretningsmodel og services

Den digitale transformation skaber nye muligheder og nye typer af services og platforme. Derfor er det vigtigt at kigge på den nuværende forretningsmodel og services og forholde sig til, om det stadig er relevant med I4.0.

7. Oprust virksomhedens kompetencer

Uddan, ansæt eller del personer med kendskab til at forbinde IT og forretning – på flere niveauer. Det kan også være nødvendigt at give Business Intelligence eksperter, CAD-tegnere osv. ind.


Læs her, hvis du vil vide mere om Teknologisk Instituts arbejde med digital transformation.