Digitalisering i produktionsvirksomheder

Jan  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 22.

Teknologier som sensorer, maskine-til-maskine-kommunikation, dataanalyse og robotteknologi, og de muligheder de skaber for produktionsvirksomheder, kaldes tilsammen Industri 4.0

Digitalisering i produktionsvirksomheder

Danske produktionsvirksomheder er under et konstant internationalt konkurrencepres, der kræver en hurtig reaktionsevne og en løbende udvikling og tilpasning af forretningen, så det stadig er rentabelt at producere i Danmark. IT anvendes allerede i dag i stort omfang i moderne produktion, men med nye digitale teknologier kan produktionsvirksomheder opnå store forbedringer af effektiviteten og få helt nye muligheder for udvikling af produkter, services og forretningsmodeller.


Teknologier

Teknologier som sensorer, maskine-til-maskine-kommunikation, dataanalyse og robotteknologi, og de muligheder de skaber for produktionsvirksomheder, kaldes tilsammen Industri 4.0. Gennem produktionsoptimering og -automatisering gør de nye teknologier det muligt for danske virksomheder at konkurrere med lande med traditionelt billigere produktionsomkostninger.

Ved hjælp af sensorteknologi kan produktionen overvåges og optimeres ved fx løbende at holde øje med udnyttelse af produktionsudstyret, udstyrets tilstand, behov for anskaffelse af råmaterialer og reservedele samt produktkvalitet. Analyse af indsamlede data kan give virksomheden indsigt i hvilke processer, som fungerer optimalt, og hvilke som kan forbedres, eller hvor virksomheden tjener eller taber penge, eller hvad kunderne efterspørger i dag - eller i morgen.

Digitalisering i en produktionsvirksomhed kan fokusere på enten forretningssystemer eller produktionssystemer eller på en kombination af de to.


Forretningssystemer

Digitale forretningssystemer fokuserer på optimering af de mere overordnede og sammensatte forretningsprocesser gennem opsamling og analyse af data fra forskellige dele af virksomheden, fx om forløbet fra indledende dialog med en kunde, over ordre, fremstilling og levering til betaling. Til dette bruger man typisk et ERP-system eller andre administrative systemer til at samle og analysere data.

Vi hjælper virksomheder - også de mindre - ved at udarbejde en business case, som giver et solidt grundlag for at beslutte, hvor og hvordan man får mest ud af at digitalisere. Vi bistår desuden virksomhederne med at nedbryde og gennemtænke arbejdsgange og processer for derefter at genopbygge dem i ny digitalt understøttet form. Det handler nemlig ikke bare om at "sætte strøm til" de eksisterende processer.

For virkelig at kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitalisering, skal processer og arbejdsgange designes med udgangspunkt i en digital virkelighed. Når de nye digitale processer og arbejdsgange er skitseret, skal virksomhedens digitale infrastruktur være på plads, og det kan være en uoverskuelig opgave for mange virksomheder. Her hjælper vi med at udarbejde en plan for, hvordan man i praksis kan gribe omstillingen an, så virksomheden kan starte i det små og trinvist gennemgå en digital transformation.


Produktionssystemer

Digitale produktionssystemer bruges til overvågning og styring af de enkelte delprocesser i selve den konkrete fremstilling af en vare og er dermed direkte forbundet til selve produktionsudstyret i virksomheden. Virksomheder med et stærkt fokus på avanceret digitalisering af selve produktionen henviser vi til vores kollegaer i Industriel produktion og udvikling.


Vi etablerer demonstrationscenter

Til konkret at vise hvordan forskellige sensorer og de data, som teknologierne kan indsamle, kan bruges i forskellige typer virksomheder, etablerer vi et IoT & Data Democenter.