Design Sprint - Fra idé til færdigt koncept på 5 dage

Carsten Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Design Thinking prototype

Design Sprint - Fra idé til færdigt koncept på 5 dage

Med et Design Sprint-forløb får I et skræddersyet udviklingsforløb med afsæt i et konkret projekt hos jer. 

I opkvalificerer et team af medarbejdere og får et praktisk framework til at skabe hurtige resultater og gribe idé- og konceptudviklingsprocessen an på en systematisk og involverende måde.

Få et skræddersyet udviklingsforløb
Vores Design Sprint-forløb tager udgangspunkt i Design Thinking-værktøjskassen og Sprint-metoden (udviklet hos Google).

Forud for et Design Sprint-forløb afholder vi et kick off-møde med jeres udvalgte team samt andre involverede fra jeres arbejdsplads. Her vælger I et relevant udviklingsprojekt at arbejde med som case igennem forløbet.

Selve Design Sprint-forløbet vil typisk strække sig over fem dage, hvor I arbejder hands-on med jeres case, lærer værktøjerne bag Design Thinking og kommer gennem alle faserne i Sprint-metoden. Når forløbet er afsluttet, står I med en prototype til den opgave/problemstilling, I har arbejdet med, som er testet og valideret.

I kommer igennem følgende faser:

Design Thinking faser

Målet med forløbet er at bygge størst mulig værdi for kunden ind i det udviklede produkt og dermed opnå større træfsikkerhed i markedet. Vores innovationskonsulenter har stor erfaring med at tilpasse og implementere metoder til idéudvikling, innovation og innovationsledelse hos både virksomheder og organisationer – store som små. Det vil sige, at vi lader jeres konkrete udfordring bestemme, hvordan processen skal struktureres. Gennem hele forløbet bevæger I jer frem og tilbage i en læringsproces, indtil det ønskede resultat er opnået.

Udbytte her og nu ved et Design Sprint-forløb

 • Less talk - more doing: fra idé til færdigt koncept på blot 5 dage
 • Hurtig test og validering af ideer – de forkerte løsninger spottes hurtigere
 • Hurtig lancering af en brugbar løsning
 • Større træfsikkerhed i markedet
 • Praktisk træning i brug af Design Thinking værktøjskassen på et konkret udviklingsprojekt
 • Grundlæggende forståelse for idéudvikling, innovationens sprog og begrebsapparater
 • En handlingsplan, der indeholder de foretrukne metoder, som I kan anvende, når I arbejder systematisk med innovation i udviklingsteams.

Gevinst for hele organisationen

 • Et opkvalificereret team af medarbejdere, der kan berige jeres projekter med nye kompetencer inden for idéudvikling og innovation
 • En systematisk arbejdsmetode, der tilfører nye dimensioner og kreative løsninger til udviklingsprocessen (inden for rammerne af DS for Innovation Management DS/CEN/TS 16555)
 • I kan skalere den beskrevne metode, så I relativt hurtigt kan sikre, at alle relevante medarbejdere i organisationen får de nødvendige kompetencer til at implementere den nye arbejdsform
 • En innovativ værktøjskasse og hands-on metoder til at arbejde med ny viden og nye løsninger. Vi sammenholder og bearbejder metoderne, så de passer ind i arbejdet hos jer.

Opkvalificering af medarbejdere
Under forløbet vil et team på op til 10 medarbejdere blive uddannet i og få hands-on erfaring med metoder til systematisk idéudvikling og innovation. Målet her og nu er at ændre og styrke teamets innovative mindset og kompetencer ved at tilføre nye redskaber og metoder.

På længere sigt er det målet, at det uddannede team udbreder arbejdsformen til andre udviklingsteams og integrerer Design Sprint-metoden i jeres eksisterende arbejdsform og projektmodel. På den måde skaber I en varig forandring i hele virksomheden.

Som afslutning på forløbet udarbejder teamet selv de nødvendige dokumenter, der beskriver systematikken for, hvordan I som virksomhed fremadrettet kan vægte, udvikle og validere ideer.

Jeres projekt
Det er vores erfaring, at den mest effektive måde at tilpasse og implementere metoder til idéudvikling og innovation er, når læringen sker gennem et projekt fra jeres egen virkelighed. Derfor skal I udvælge et eksisterende projekt, som I kan arbejde med under forløbet. Projektet skal gerne være i en så tidlig fase, at I kan arbejde målrettet med idéudviklingen og ikke allerede har udtænkt ét eller flere løsningsforslag. Det giver den bedste læring at arbejde i dybden med alle faserne.

Jeres team
Et sprint-forløb henvender sig til udviklingsteams i både store og mindre virksomheder og offentlige organisationer. Teamet kan bestå af softwareudviklere, ledere, forretningsudviklere, projektledere og konsulenter, der skal omsætte behov hos brugerne til konkrete, brugervenlige løsninger.