DNA-metode afslører utæt gylletank

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

DNA-metode afslører utæt gylletank

Et dræn fra en landejendom var mistænkt for at udlede gylle til et vandløb,
fordi der nedenfor ejendommen blev observeret et kraftigt forurenet vandløb.
En nyudviklet analyse hos Teknologisk Institut kunne bekræfte denne mistanke, og med den information i hånden kunne lodsejeren og kommunen hurtigt komme forureningen til livs.

Miljøtekniker Christian Overgaard Christensen fra Syddjurs kommune udtalte:
- Det var lidt svært for mig på forhånd at gennemskue teknikkens anvendelighed på min opgave, men resultatet levede op til det lovede og blev meget brugbar for mig.

I Syddjurs Kommune blev der observeret en kraftig forurening (eutrofiering) af et mindre vandløb, og kommunen ønskede at finde årsagen til denne. Vandet fra et dræn fra en nærliggende gård indeholdt E. coli og indikerede dermed, at det var forurenet med afføring. Gårdejeren mente, at denne forurening stammede fra en lovlig udledning fra hans septiktank, men på grund af eutrofieringsgraden i vandløbet mente kommunen, at gylletanken muligvis var utæt. Eksisterende E. coli-analyser er ikke i stand til at skelne mellem fækale kilder, og derfor skulle en anden metode tages i brug for at afklare, hvor den fækale forurening kom fra.

En ny DNA-metode udviklet af Teknologisk Institut kan netop skelne mellem forskellige kilder til fækal forurening. Metoden tager afsæt i moderne molekylærbiologisk teknologi, som også anvendes af politiet ved indsamling af DNA-beviser til brug i retssager, og kan præcist pege på den biologiske kilde til forureningen.

Mikroorganismernes genetiske fingeraftryk bruges til entydigt at udpege, hvilket dyr en forurening stammer fra - fx om det er afføring fra mennesker, kvæg eller svin.

Tilbage på gården blev prøver udtaget fra drænet og fra den mistænkte gylletank.
DNA-metoden kunne afsløre, at der var spor af afføring fra svin, som dermed indikerede en signifikant forurening med gylle.

Opgravning og inspektion af gylletanke for utætheder er en dyr fornøjelse for landmanden, og ikke noget myndighederne ønsker at påtvinge uden at have velbegrundet mistanke om, at der er en lækage.
En DNA-analyse kan nu hurtigt og sikkert dokumentere, om dette er tilfældet, eller om der skal kigges efter andre forureningskilder.

Med denne dokumentation kunne kommunen kontakte landmanden, som efterfølgende igangsatte reparationer på tanken. Miljøtekniker Christian Overgaard Christensen fra Syddjurs kommune udtalte:
- Det var lidt svært for mig på forhånd at gennemskue teknikkens anvendelighed på min opgave, men resultatet levede op til det lovede og blev meget brugbar for mig.

En måned efter viste en opfølgende analyse med DNA-metoden ikke tegn på forurening med gylle, selvom E. coli fortsat kunne måles i udløbet. Christian Overgaard Christensen konstaterede:
- At det var rart at høre, at forureningen med gylle nu er slut.