DNA afslører kilden til drikkevandsforurening i Køge

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

DNA afslører kilden til drikkevandsforurening i Køge

I Samarbejde med Biologisk Institut ved Aarhus Universitet har Teknologisk Institut udviklet en ny DNA-metode, der hurtigt kan spore mikrobiologiske forureninger i drikkevandssystemer og præcist kan afklare den biologiske kilde til bakterieforureningen. Metoden er blevet benyttet i den meget omtalte forureningssag i Køge, hvor metoden afslørede, at forureningen stammede fra menneskeafføring.

Borgerne i det berørte område måtte koge vandet i månedsvis og ca. 140 personer blev registreret syge, da der i januar måned 2007 opstod store problemer med drikkevandet i Køge. Der blev fundet store mængder af E. coli bakterier i vandet og senere fandt man ud af, at der ved en fejl var blevet blandet renset spildevand i drikkevandet – enhver borgers og vandværksmesters mareridt.

Metoden tager afsæt i moderne molekylærbiologiske teknologi, som også anvendes af politiet ved indsamling af DNA-beviser i retssager. Hvor traditionelle metoder til overvågning af vandkvalitet er baseret på langsommelig dyrkning af bakterier, analyseres bakteriernes DNA-sammensætning med den nye metode inden for få timer i laboratoriet. Mikroorganismernes genetiske fingeraftryk bruges til entydigt at udpege, om det er afføring fra mennesker, kvæg eller fx fugle, der er årsag til drikkevandsforureningen.

I forlængelse af forureningen udtalte drifts- og anlægschef Lars Mørk, Køge Kommune: ”Undersøgelser af vandet fra forskellige steder i Lyngens vandværks ledningsnet, som Teknologisk Institut og Aarhus Universitet har foretaget med en ny DNA-metode, har været et nyt og vigtigt supplement til de traditionelle analyser, da vi skulle udrede, hvad der egentligt var sket.”

Erfaringerne fra Køge har klart dokumenteret anvendeligheden af metoden, og de mere end 25 kogepåbud eller kogeanbefalinger, der udstedes hvert år i Danmark, viser tydeligt, at der er behov for gode værktøjer til hurtig kildesporing.

Beredskabet står klar til at hjælpe i næste tilfælde af drikkevandsforurening

Brugen af de hurtige metoder minimerer risikoen for, at borgere bliver syge og minimerer de store omkostninger, der er forbundet med vandforureninger.

Når der opdages E. coli bakterier i drikkevandet er der ingen tid at spilde, da tilstedeværelsen af disse giver begrundet mistanke om forurening med spildevand – hvilket har meget store sygdomsrisici forbundet med sig. Desuden viser erfaringen, at drikkevandsforureninger kan have store økonomiske konsekvenser for især fødevarevirksomheder, som i nogle tilfælde har lukket ned i længere tid eller fyret medarbejdere på den konto. Også vandværket kan stå tilbage med en stor regning, da der er store udgifter forbundet med at forsyne borgere, institutioner og industri med vand på anden måde, imens den normale vandforsyning er lukket ned.