Børsteorm var kilde til coliforme bakterier i drikkevand

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Børsteorm var kilde til coliforme bakterier i drikkevand

En ny DNA-metode har i en sag om forurenet dansk drikkevand påvist,
at bakterierne kom fra børsteorm, som havde bosat sig i filtermaterialet.
Vi arbejder med at finde årsagen til forureninger med coliforme bakterier.

Vandforsyningen havde gennem lang tid fundet høje niveauer af coliforme bakterier både i prøver fra en bestemt boring, i afgangsvand fra vandværket samt forskellige steder på ledningsnettet (markeret med rødt i figuren). Boringen var den umiddelbart mistænkte kilde. Forureningen forsvandt dog ikke ved at lukke denne boring.
En sammenligning af DNA-fingeraftryk fra boringen og forureningen på ledningsnettet afslørede, at der ikke var tale om den samme forurening – idet der var tale om forskellige slags coliforme bakterier de to steder.

Derimod var DNA-fingeraftrykkene fra ledningsnettet og vandværket var ens. Forureningen stammede altså sandsynligvis fra vandværket og blev spredt derfra igennem ledningsnettet. Vandværket blev derfor undersøgt nærmere. Personalet fandt her hundredvis af børsteorm, der havde bosat sig i det ene forfilter. En ekstra analyse af ormene viste, at de indeholdte de samme coliforme bakterier, som var fundet tidligere på vandværket. Denne analyse bekræftede dermed vandværkets formodning om, at ormene var kilden til forureningen. Filteret blev tømt, og ormene blev fjernet. Efter en periode med nødanlæg og indkøring af nyt filter, er vandet hos forbrugerne igen rent og uden coliforme bakterier.

 

Børsteorm var kilde til coliforme bakterier i drikkevand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser en skematisk tegning over vandforsyningen med tre boringer, vandværket og ledningsnet til forbrugerne. De røde steder viser, hvor i vandsystemet der blev fundet coliforme bakterier. Fingeraftrykkene viser, at der blev fundet 2 forskellige bakterier i systemet.  Nederst vises et billede af en af børsteormene, der var skyld i forureningen med coliforme bakterier.

Anvendelse af DNA-fingeraftryk af coliforme bakterier har således vist sig som et nyt og vigtigt supplement til almindelige analyser, og dermed et stærkt værktøj, der sikrer hurtig kildesporing ved drikkevandsforureninger.

Med metoden kan Teknologisk Institut

undersøge, om en spredt forurening stammer fra den samme forureningskilde, eller om der er tale om flere forskellige forureningskilder

  • Undersøge, om det er den samme type af coliforme bakterier, der dukker op igen og igen over tid i en forsyning
  • Analysere, hvilke typer af coliforme bakterier der er til stede i en vandprøve
  • Analysere, hvilke typer af coliforme bakterier der er til stede i en potentiel forureningskilde.

Samme metode kan også anvendes til at analysere prøver med forhøjede kimtal.
I 2008 anvendtes metoden i et projekt under By- og Landskabsstyrelsen
”Identifikation af coliforme bakterier - nyt redskab til kildeopsporing”.

Læs projektbeskrivelsen: