Prøvning af kedler efter DS/EN303-5 - Krav til dokumentationsmateriale

Anders Pødenphant

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 69.

Træflis

Prøvning af kedler efter DS/EN303-5 - Krav til dokumentationsmateriale

Følgende dokumentationsmateriale skal foreligge ved en DS/EN303-5:2012 typeprøvning:

Information på kedlens dataplade

Kedlens dataplade skal mindst indeholde følgende information:

 • navn og adresse på fabrikanten og fabrikantens logo, hvis et sådant findes
 • handelsbetegnelse under hvilken kedlen bliver markedsført
 • produktionsnummer og konstruktionsår (klassificering er tilladt efter fabrikantens skøn)
 • nominel varmeydelse og varmeydelsesområde i kilowatt for hver enkelt brændselstype
 • kedelklassificering for hver brændselstype, som er blevet testet
 • maksimum tilladte driftstryk [bar]
 • maksimum tilladte driftstryk [°C]
 • vandindhold [liter]
 • elektriske forbindelser (V, Hz, A) og watttal [watt]
 • brændselsklasse i henhold til paragraf 1 og for brændsler i klasse E, det testede brændsel.


Krav til kedlens dataplade

Materiale og mærkning af pladen anvendt på kedlen skal være holdbart. Mærkning skal være slidstærk. Under normale driftsforhold må pladen ikke blive misfarvet, således at dens information bliver vanskelig at læse. Selvklæbende plader må ikke kunne falde af på grund af fugt- og temperaturforhold.
 

Teknisk dokumentation

For hver kedel skal nedenstående dokumenter være tilgængelige på det sprog, som er gældende for kedlens bestemmelsessted. De dokumenter som er nævnt under 8.2 og 8.3, skal leveres med alle kedler.
 

Teknisk information og installationsvejledning

Disse dokumenter skal mindst indeholde følgende:

 • nødvendigt træk [mbar]
 • vandindhold [liter]
 • røgtemperatur (udledning) ved nominel varmeydelse og minimum varmeydelse [°C]
 • masseflow (udledning) ved nominel varmeydelse og minimum varmeydelse [kg/sek.]
 • røgrørets diameter [mm]
 • vandsidemodstand [mbar]
 • nominel varmeydelse og varmeydelsesområde [kW]
 • kedelklasse
 • forbrændingsperiode angivet i timer ved QN
 • temperaturreguleringsområde [°C]
 • minimum returtemperatur til kedlen [°C]
 • brændselstype og vandindhold såvel som brændselsstørrelse og detaljeret information i henhold til Tabel 7 for brændselstype E
 • brændselsmagasinets kapacitet [liter] og påfyringsåbningens dimensioner [mm]
 • nødvendig akkumuleringebeholder, angivet i liter hvis Qmin > 0,3 QN
 • elforbrug ved QN og Qmin [W]
 • standby-forbrug [W]
 • koldtvandstemperatur og tryk for sikkerhedsvarmeudveksler [bar]
 • elektriske forbindelser og afbryder
 • information om, hvorvidt varmeenheden kører med eller uden blæser
 • information om, hvorvidt varmeenheden kører ved overtryk eller undertryk i forbindelse med røgafgang
 • information om, hvorvidt varmeenheden kører med eller uden kondensering
 • information om kedlens udledning af luftbåren støj, metoden til at måle det luftbårne støjniveau og muligheden for at reducere kedlens støjniveau.

BEMÆRK: Støjmålinger skal foretages i henhold til EN 15036-1.

Desuden skal installationsvejledningen indeholde information om:

 • hvordan kedlen monteres (hvis nødvendigt) og krav til vandtrykprøve i henhold til 5.4.2 eller 5.5.2.2
 • installation
 • ibrugtagning med informationer om kedlens ydelse, som skal indstilles i ydelsesområdet
 • vejledning på stedet og tilpasning af sensorerne til kontrol-, overvågnings- og sikkerhedsudstyr.

Derudover skal den tekniske information og installationsvejledningen indeholde generelle henvisninger til standarder og indstillinger, som skal overholdes på sikkerhedsudstyret ved installationen:

 • vær opmærksom på ventilationssystemer, som måtte være installeret i det samme rum
 • vær opmærksom på, om der er tilstrækkeligt med ren forbrændingsluft
 • målepunkter skal være selvsikrede
 • emissionskontrol efter første installation
 • mundtlig vejledning foretaget af en kompetent person før ibrugtagning
 • vær opmærksom på, om de anvendte brændsler bliver opbevaret korrekt
 • jævnlig kontrol med henblik på, om varmeenheden er i god stand
 • vær opmærksom på, om systemet er dimensioneret korrekt
 • vær opmærksom på, om skorstenen inklusive forbindelsesrøgrøret er dimensioneret korrekt
 • vær opmærksom på, om de nødvendige afstande til brændbart materiale overholdes, hvis det kræves
 • kræv afskærming, hvis nødvendigt
 • vær opmærksom på de nødvendige minimumsafstande til væg og loft (i forbindelse med rengøring).
   

Driftsinstruktioner

Driftsinstruktionerne skal indeholde henvisninger til:

 • drift af kedel, fyring og åbning af låger uden risiko
 • rengøring og rengøringsintervaller, inklusive udstyr til brug for rengøringen
 • hvad der skal gøres i tilfælde af funktionssvigt
 • hvorfor det er vigtigt med en jævnlig, kompetent vedligeholdelsesprocedure og nødvendigheden af at fastholde vedligeholdelsesintervallerne
 • brændselstype, vandindhold og brændselsstørrelsen (med angivelse af placering, hvis der bruges brændekævler)
 • maksimum opfyldningshøjde for brændet i fyrboksen
 • den nominelle forbrændingsperiode for brændselstyper ved nominel varmeydelse.

Andre dokumenter (brochure osv.) må ikke indeholde informationer, som ikke er i overensstemmelse med informationerne i disse driftsinstruktioner.