Easy-E - Partnere

Ellen M. J. Hedegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 40.

Gruppefoto af mennesker foran projektor

Easy-E - Partnere

Easy-E projektet har deltagelse af såvel videns- som industripartnere, som tilsammen skal sikre, at den løsning der udvikles ikke bare virker efter hensigten, men også er den, som efterspørges af industrien.

VIDENSPARTNERE:

 • DTU - Danmarks Tekniske Universitet:
  DTU – Danmarks Tekniske Universitet – har som mission at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. DTU er Danmarks største ingeniøruddannelsessted og arbejder med uddannelse, forskning, innovation og myndighedsrådgivning. Hos DTU Mekanik har man en dybt specialiseret viden om topologioptimering - og i særdeleshed termisk topologioptimering – og i Easy-E projektet udvikler man den matematiske algoritme, som skal gøres tilgængelig for dansk industri med henblik på at afhjælpe energimæssige problemstillinger med termisk topologioptimering.
 • Teknologisk institut:
  Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden med henblik på at styrke dansk erhvervsliv i mødet med fremtidens teknologiske og erhvervsmæssige udfordringer. Instituttet er projektleder i Easy-E og fungerer som bindeled mellem DTU og industrien. Med stor ekspertise inden for design af optimerede emner har man desuden til opgave at se på, om de topologioptimerede løsninger kan fremstilles – og hvordan.  
 • Oqton Danmark:
  Oqton er et internationalt softwarehus, som løser en række fremstillingsudfordringer ved hjælp af et produktions-styresystem – FactoryOS - der er styret af kunstig intelligens (AI). Oqton kommer til at stå for kommercialiseringen af det topologioptimerings-værktøj, der bliver udviklet i Easy E – koden, algoritmen og læringen fra DTU skal således indarbejdes i FactoryOS og gøres tilgængelig for industrien.

INDUSTRIELLE PARTNERE:

 • Danfoss Cooling:
  Danfoss er en global producent af køleløsninger og varmevekslere, og hos Danfoss Cooling leverer man produkter og løsninger til brug i food retail, air conditioning, industrikøling og kommerciel køling. Produktporteføljen omfatter bl.a. ventiler, følere, elektronik, pumper, varmevekslere og kompressorer, og i Easy-E projektet kigger man primært på køling af batteripakker til elbiler. Lithium ion batterier fungerer nemlig bedst med en stram temperatursyring, og da elbiler er et marked, hvor man forventer stor vækst i de kommende år, er det vigtigt at kunne lave højeffektive temperatur- og køleenheder til disse batteripakker.
 • Asetek:
  Asetek er en international producent af vandkøling til gaming computere og datacentre, og man kigger hele tiden på at optimere produkterne. En af måderne er ved at optimere topologien på køleplader og varmevekslere. En mere effektiv køling af datacentre vil have en stor energimæssig indflydelse, da ca. ca. 4 % af Danmarks strømforbrug i 2020 går til netop datacentre – og de tal stiger støt. Ved at effektivisere kølingen, kan kølevandet have en højere gennemløbstemperatur, så det kommer ud med en så høj temperatur, at det ideelt set kan bruges til fjernvarme. Den effektivisering skal Easy-E projektet hjælpe med at opnå. 

  I videoen herunder fortæller Asetek om deres forventninger til projektet.
 • Bühler Group:
  Bühler Meincke udvikler og producerer maskiner til småkage- og kikseproduktion verden over. Virksomheden er samtidig en del af Bühler Group, som er en global producent af bl.a. anlæg og udstyr til behandling af fødevarer, og som har hovedsæde i Schweiz. En vigtig del af produktporteføljen hos Bühler Meincke er tunnel-bageovne, og gennem Easy-E ønsker man at løfte ovnenes ydelse til det næste niveau ved hjælp af topologioptimering. Målet er at reducere varmespildet, så en endnu større del af den anvendte energi bruges på at bage kagerne.
 • Aarsleff:
  Aarsleff er en stor dansk entreprenørkoncern med speciale i at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering. Et af de områder, Aarsleff beskæftiger sig med, er vejreparationer, hvor man bl.a. bruger et såkaldt LED lystog til hærdning af strømpeforinger. Det er nedkølingen af disse LED lystog, som Aarsleff har fokus på at optimere i Easy-E projektet.  
 • GRAM Equipment:
  Da is i 1930 gjorde sit indtog i Danmark, var det GRAM Equipment (som dengang blot hed GRAM), der leverede den første automatiske maskine til fremstilling af is og ispinde. I dag er Gram Equipment en global leverandør af avanceret udstyr og produktionslinjer til industriel isproduktion. Målet med Easy-E projektet er at reducere energiforbruget – og dermed CO2-udledningen – for en række af de forskellige produktionsmaskiner.

  I videoen herunder fortæller Gram Equipment om, hvorfor projektet - og termisk topologioptimering - er interessant for dem

Række af logoer

Projektet er støttet af EUDP - Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram

EUDP logo