Elektrisk ledningsevne i materialer

Jakob S. Engbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 85.

Elektrisk ledningsevne i materialer

Materialers elektriske ledningsevne har betydning i en række sammenhænge:

1. Plast og kompositter der skal virke som elektriske ledere, hvor modstanden skal være lille og nærme sig metaller. Her har vi selv udviklet en komposit med en ledningsevne på 0,02 Ω cm og har dermed erfaring i sådanne målinger.
2. Modstand eller ledningsevne af metaller, elektriske forbindelser og ekstruderede profiler.
3. Bortledning af statisk elektricitet for at undgå ElectroStatic Discharge (ESD), hvilket er den mest udbredte anvendelse af elektrisk ledende plast og kompositter. ESD kan føre til beskadigelse af følsom elektronik eller antændelse af brandfarlige produkter.
4. Svag elektrisk ledningsevne af hensyn til komfort eller produktionsproces, fx håndtering af plastfilm.

Inden for hvert område er der en række standarder at teste efter.

Generel elektrisk ledningsevne
Modstand og ledningsevne i såkaldt isolerende materialer (ASTM D257-14) og moderat ledende materialer (ASTM D 4496-13), volumen ledningsevne (IEC 60093).

Elektrisk ledningsevne i metaller og elektrisk forbindelser
I industrielt udstyr, hvor der skal løbe en stor strøm er modstanden yderst vigtig, det samme gælder samlinger mellem forskellige metaller.

Elektronikhåndtering
I forbindelse med fremstilling af elektronik, bør man følge kravene i DS/EN 61340-5-1 om beskyttelse af elektroniske indregninger mod elektrostatiske fænomener samt tilknyttede standarder såsom DS/EN 61340-4-5, fodtøj og gulvbelægning.

Brand- og eksplosionfare
Forholdene omkring fare for brand og eksplosion som følge af statisk elektricitet er knyttet til ATEX-direktivet.

Beklædning
Inden for beskyttelsesbeklædning angiver standarden DS/EN1149-5 kravene, og der kan testes efter EN1149-1 (overflademodstand) eller EN 1149-3 method 2 (induction charging). Ved måling på tekstiler kan vi desuden trække på Instituttets tekstilspecialister.

Kombination med andre ydelser
Det er ikke altid kun egenskaberne i helt nye produkter, der er interessante. Somme tider er det også nødvendigt at analysere egenskaberne i produkter, der har været udsat for fx vind og vejr. Det gør vi med en accelereret ældning i salttågekammer eller et såkaldt WeatherOMeter.

Flere muligheder
Som standard kan vi udføre målingerne i et laboratorium med konstant klima 23 °C og 50 % RH, men de kan også laves i klimaskab eller handskeboks, hvor forholdene kan varieres ret frit til fx 25 % RH eller 12 % RH, hvilket er standardbetingelserne i visse standarder. Generelt giver en øget mængde fugt en højere ledningsevne, hvorfor den relative fugtighed har stor betydning for resultatet. Der er også mulighed for at variere temperaturen i klimaskabet.

Den elektriske modstand kan også være frekvensafhængig. Denne kan måles med dielektrisk spektroskopi.

 

Ovenstående foto viser prøveemner af polymere og kompositmaterialer med forskellig resistivitet

Prøveemner af polymerer og kompositmaterialer med forskellig resistivitet. Prøveemnerne behøver ikke at være flade, men kan have andre former, me enkel eller kompleks geometri. Vi måler også på metaller