Erfaringer med håndtering og rensning af regnvand

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

Erfaringer med håndtering og rensning af regnvand

Rørcentret på Teknologisk Institut har igangsat et arbejde med at indsamle nationale samt internationale erfaringer med rensning af regnvand. Arbejdet er finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsens resultatkontraktmidler. Hjemmesiden opdateres løbende, så du kan se status for de indsamlede erfaringer.

Notat vedr. udviklingsforløb over mulige løsninger til håndtering af overfladevand:

Beskrivende tekst for området Ruten i Tingbjerg, der er udformet som idekatalog over mulige løsninger til håndtering af overfladevand:

Tegning for området Ruten i Tingbjerg over mulige løsninger til håndtering af overfladevand:

Nationale erfaringer:
De danske erfaringer med rensning af vejvand i bassiner er beskrevet på hjemmesiden ”separatvand”, se www.separatvand.dk. Her er det angivet, hvor godt både våde regnvandsbassiner og infiltrationsbassiner forventes at rense vejvand, og der er angivet projekteringsanvisning for begge bassintyper.

Du kan læse mere om håndtering og rensning af regnvand på hjemmesiden www.laridanmark.dk, der endvidere indeholder en database over eksisterende LAR-anlæg i Danmark. På hjemmesiden kan du både søge på fx ”grønne tage”, ”filtermult” eller ”permeable belægninger”, men du kan også søge på et by- eller stednavn, fx ”Brøndby”, og se hvilke LAR-anlæg, der er etableret i Brøndby.

Rørcentret på Teknologisk Institut er desuden sekretariat for Vand i Byer - Innovationsnetværk for Klimatilpasning. Her er vi mere end 170 aktører (kommuner, forsyninger, rådgivere, arkitekter, entreprenører, producenter samt vidensinstitutioner) der diskuterer løsninger for håndtering og rensning af regnvand. Du er velkommen til at læse mere om Vand i Byer her: www.vandibyer.dk

Internationale erfaringer:
Der indsamles løbende internationale erfaringer om håndtering og rensning af regnvand, og denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med disse erfaringer. Nedenfor kan du læse om erfaringer fra hhv. Holland og Sverige.

Erfaringer fra Holland, se notatet:

Erfaringer fra Sverige, se notatet: