Falder kæden af den cirkulære økonomi?

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

Cirkulær økonomi

Falder kæden af den cirkulære økonomi?

Cirkulær økonomi handler om at bruge naturlige ressourcer så mange gange som muligt ved hjælp af genbrug og genanvendelse. Det lyder lige til, men i praksis er det ikke så enkelt. Materialets karakter, den tilgængelige teknologi og efterspørgslen på markedet giver masser af udfordringer til aktørerne i den cirkulære økonomi.

Teknologisk Institut har interviewet 10 aktører i den cirkulære økonomi med hvert deres ståsted i byggebranchen for at få en mere nuanceret indsigt i aktørernes udfordringer og vilkår. Instituttet har talt med materialeproducenter, arkitekter, entreprenører, rådgivere, håndværkere, affaldsbehandlere og genbrugsforretninger. Hver især har de deres perspektiv på den cirkulære økonomi. Mangel på efterspørgsel, teknologiske udfordringer og mangel på dokumentation af den miljømæssige effekt går igen kæden rundt.

Store mængder affald i byggeriet
Bygge- og anlægsbranchen er interessant i denne sammenhæng, fordi affaldsmængden fra byggeri udgør omtrent en tredjedel af Danmarks samlede affaldsmængde. Store dele af dette affald har potentiale til at kunne blive udnyttet langt bedre, end det bliver i dag. Men det forudsætter, at alle led i kæden kan se den økonomiske fordel, har den relevante teknologi og kan handle, når det har miljømæssig betydning.

Analysemodel for cirkulær økonomi
Teknologisk Institut har udviklet en analysemodel for cirkulær økonomi, som sætter spot på hovedudfordringerne for aktørerne. Nogle peger på teknologi, andre på markedet – og atter andre på miljømæssige udfordringer.

– Vi har fulgt sporet af byggematerialer fra dem, der laver byggematerialer til dem, der designer de nye bygninger og dem, der bygger dem og derefter med nedrivere og genbrugsforretninger. For hver og en gælder det, at de skal have den relevante teknologi, at der skal være et marked, og at det skal give miljømæssig fornuft. Hvis kæden hopper af ved bare et led, så går den cirkulære økonomi i stå, siger seniorspecialist på Teknologisk Institut, Stig Yding Sørensen, som står for analysen.

Gevinst for alle led i kæden
– Genanvendelse skal kunne betale sig for alle, der deltager. Det skal være teknologisk muligt, og så er det svært for den enkelte aktør at vide, hvad der miljømæssigt set er fornuftigt at gøre, fortæller centerchef Kathrine Birkemark, som har ansvaret for Teknologisk Instituts rådgivning om cirkulær økonomi i byggeriet.

– Udvikling af teknologi og miljømæssig dokumentation står centralt, men hvis ikke markedet indrettes, så det kan betale sig for alle i kæden fra materialefremstiller til genanvender – så kommer der ikke for alvor fart i den cirkulære økonomi for byggeriet, slutter Kathrine Birkemark.

Aktiviteten og rapporten er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs analysen

Analysen ligger i forlængelse af analysen danske bygherrers mulighed for at stille krav om cirkulær økonomi. Se også analyserne af muligheder og barrierer for cirkulær økonomi for syv forskellige materialer.                        

Læs om bygherrer

Læs om materialer

Yderligere information

Stig Yding Sørensen, forretningsleder - Analyser
Tlf. 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk