Følsomhedsanalyse af inputparametre til levetidsmodeller for betonkonstruktioner

Søren Lundsted Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 25.

Storebæltsbroen

Følsomhedsanalyse af inputparametre til levetidsmodeller for betonkonstruktioner

Teknologisk Institut har i forbindelse med resultatkontrakten Ny teknologi til anlægskonstruktioner (2013-2015) bl.a. arbejdet med levetidsmodellering for betonkonstruktioner. Eksempelvis er der blevet udført en følsomhedsanalyse for inputparametre til to forskellige modeller, som ofte anvendes til at estimere levetiden for betonkonstruktioner. Det drejer sig om modellen for chloridindtrægning fra Model Code for Service Life Design [fib Bulletin No. 34, 2006] samt den såkaldte HETEK-model [Nilsson et al., 1997].

Analysens resultater understreger, at det er altafgørende at anvende passende og valide inputdata til sine modelberegninger, hvis man ønsker at opnå en pålidelig levetid for en given betonkonstruktion. Det viser sig nemlig, at selv relativt små ændringer i inputparametrene, f.eks. chloridtærskelværdien for armeringskorrosion, kan resultere i dramatiske ændringer i størrelsen af den beregnede levetid.

Resultaterne fra følsomhedsanalysen er samlet i en rapport, som kan hentes her:

Referencer

  • fib Bulletin No. 34 - Model Code for Service Life Design, p. 1-116, 2006.
  • Nilsson, L.-O., Sandberg, P., Poulsen, E., Tang, L., Andersen, A. and Frederiksen, J.M. HETEK – A system for estimation of chloride ingress into concrete (Theoretical background). Vejdirektoratet, Report No. 83, p. 1-168, 1997.