Infrastruktur og anlæg

Claus Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton og holdbarhed

Infrastruktur og anlæg

Der er enorme værdier bundet i danske infrastruktur- og anlægskonstruktioner, herunder vindmøller, havne, lufthavne, veje, broer og tunneler og der investeres i de kommende år yderligere store summer i etablering af yderligere anlægskonstruktioner. Prognoserne siger, at trafikken på vejene øges med 50% og godsmængden med 75% frem til 2030, og for at skabe trafikale løsninger for disse udfordringer, er der med trafikaftalen i 2009 afsat ikke mindre end 97 mia DKK i 2020 i trafikinvesteringsfonden til udbygning af den danske infrastruktur.

Ydelser
Teknologisk Institut tilbyder en række ydelser indenfor beton til infrastruktur- og anlægssektoren både som enkeltstående virksomhed eller gennem partnerskaber med rådgivere, bygherrer eller entreprenører. Ydelserne er bl.a.:

 • Granskning af specifikationer og udbudsmateriale,
 • Valg af materialer, afprøvning af materialer, udvikling af mix designs
 • Forprøvning, produktionsprøvning, fuld skala afprøvning
 • Rådgivning i udførelse og kritiske problemstillinger,
 • Trouble-shooting i udførelsesfasen,
 • Tilstandsvurderinger af færdige konstruktioner  fx med NDT
 • Uvildig udredning af tvister mellem parter,
 • Specielle prøveopstillinger, osv.

Partnerskab med Teknologisk Institut kan styrke et konsortiums muligheder for at vinde en opgave, da Teknologisk Instituts mange eksperter og avancerede laboratorier kan løfte det faglige niveau i løsningen af en opgave.

Referencer
Teknologisk Institut har også tilbage i tiden været involveret i de store anlægsprojekter:

 • Banedanmark, tilstandsundersøgelser af den gamle Lillebæltsbro
 • Copenhagen Metro, Rådgiver for entreprenørkonsortiet Copenhagen Metro Team I/S i forbindelse med udvidelsen af metroen i København med en ny strækning og 17 nye stationer.
 • Femern Bælt Forbindelsen, (Eksternt betonlaboratorium for Femern forbindelsen, udarbejdelse af tekniske noter som baggrundsmateriale til betonspecifikationerne, etablering af en felteksponeringsplads i Rødby Havn, udvikling og produktion af prøveemner til eksponering i Rødby Havn).
 • Malmø Citytunnel, (Forprøvning af delmaterialer, prøvning af betons tidlige egenskaber, moniteringsudstyr til temperaturmålinger, produktionsprøvning af betonen).
 • Marmaray Tunnelen i Istanbul (Granskning af betonspecifikationerne, temperatur- og spændingsberegninger, kurser i hærdeteknologi, prøvning af betons tidlige egenskaber, forprøvning af delmaterialer til beton).
 • Øresundsforbindelsen, (Bygherrerådgivning, udarbejdelse af tekniske noter som baggrundsmateriale for specifikationerne, input til betonspecifikationerne, prøvning af betons tidlige egenskaber, produktionsprøvning, 5 års eftersyn).
 • Storebæltsforbindelsen, (Forprøvning, fuldskala-forsøg og produktionsprøvning af delmaterialer og beton samt prøvning af betons tidlige egenskaber og temperatur- og spændingsberegninger).