Infrastruktur og anlæg - Beton til anlægskonstruktioner - Tilbudsfasen

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton og holdbarhed

Infrastruktur og anlæg - Beton til anlægskonstruktioner - Tilbudsfasen

Udbudsfasen

Gennemgang af betonspecifikationerne (udbudsfase)

Teknologisk Institut foretager en særdeles grundig gennemgang af specifikationerne. Vi kan dermed danne os et klarere billede af de faldgruber, der kan dukke op, hvilket giver os mulighed for at tage dem i betragtning ved udfærdigelsen af de tekniske og økonomiske udbud. De fleste specifikationer indeholder krav, der ved nærmere gennemgang viser sig at være enten tidskrævende og/eller for dyre at opfylde. Det kan fx dreje sig om temperatur- og spændingsberegninger, omfanget af fuldskala-prøvninger, prøvning af delmaterialer osv.

Brug af eksperters CV ved udbuddet (udbudsfase)

Der kan henvises til CV’er fra eksperter fra Teknologisk Institut som dokumentation for, at konsortiet har de fornødne kompetencer til at stå som garant for, at bygherren får leveret et projekt på et teknisk solidt grundlag.

Udbudsmateriale for teknisk udbud (udbudsfase)

Teknologisk Institut håndterer særlige forhold/problemer vedrørende betonteknologi, som fx holdbarhed og levetid, egenskaber i den tidlige fase og den dermed forbundne hærdeteknologi, anvendelse af ”specialbetoner” fx selvkompakterende beton og fiberarmeret beton.

Valg af materialer og udvikling af mix designs (udbuds- og/eller projekteringsfaserne)

Teknologisk Institut yder assistance med valg af korrekte materialer og udvikler og dokumenterer mix design(s), der ved brug af vores blandeanlæg giver os optimale muligheder for at opfylde kravene til udførelse og holdbarhed. Valget af delmaterialer, der anvendes i betonen, har stor betydning ikke kun for prisen på betonen, men også på forhold, der vedrører selve udførelsen. Forskellige cementtyper (bindersammensætninger) giver anledning til forskellige varmeudviklinger og mekaniske egenskaber, hvad der kan have betydning for fx støbestrategi og behovet for kølerør eller isolering. Deres holdbarhed er ligeledes forskellige.

Kvalitetssikring (udbuds-, projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut yder assistance på alle niveauer lige fra konstruktion af det færdige kvalitetssikringssystem, herunder procedurer, arbejdsinstrukser, formularer osv. til vurdering af jeres kvalitetssikringssystem (fx inspektion og prøveplaner) i overensstemmelse med de krav, der er indeholdt i specifikationerne. Vi har også erfaring med at foretage intern auditering og auditering af leverandørerne. Teknologisk Institut påtager sig ansvaret for at rapportere eventuelle afvigelser fra specifikationerne (non-conformance reporting) og stå for den efterfølgende kommunikation med kunden.

Temperatur- og spændingsberegninger (udbuds-, projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut står for at levere dokumentation i forbindelse med tidlig revnestyring fra temperatur- og spændingsberegninger. Teknologisk Institut opstiller de nødvendige input-parametre for beregningerne og gennemfører de nødvendige beregninger for at finde frem til den optimale udførelsesprocedure under hensyntagen til opfyldelsen af kravene. I forbindelse med fuldskala-prøvestøbninger foretager vi planlægning, udførelse, onlinestyring og dokumentation af temperaturkontrol. Teknologisk Institut leverer den påkrævede dokumentation for, at de enkelte støbninger af permanente bygværker opfylder de krav, der er opstillet under fuldskala-prøvestøbningerne. Teknologisk Institut foretager planlægning, udførelse, onlinestyring i realtid og dokumentation af temperaturkontrol ved anvendelse af online realtidsteknologi.