Infrastruktur og anlæg - Ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Vejbelægninger

Infrastruktur og anlæg - Ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje

Nu kan man foretage tilstandsvurderinger af veje og stier – helt uden opboring, opgravninger eller anden tidskrævende destruktive prøvningsteknik. Med en ikke-destruktiv måleteknik er det muligt for Teknologisk Institut at afdække belægningstykkelser, samt udvaskninger og andre former for grovere belægningsnedbrydning nede i belægningen, på et langt tidligere tidspunkt, end når skaderne slår igennem og bliver synlige på vejoverfladen. Den anvendte teknik er baseret på GPR (Ground Penetration Radar) målinger – også kaldet Georadar, eventuelt suppleret med 3D- ultralydstomografi, som er en avanceret form for ultralydsskanning.

Det er langt fra altid tilfældet, at belægningstykkelserne på især ældre veje og stier er kendte, hvilket kan være udfordrende i forbindelse med planlægning af belægningsvedligehold og slidlagsudskiftninger – specielt i byområder, hvor der typisk ofte har været foretaget opgravninger for forsyningsledninger.

Pålidelige tilstandsvurderinger er en forudsætning for at kunne planlægge og udføre vedligeholdelse af vejbelægninger hensigtsmæssigt. Det er derfor ideelt, at kunne supplere de traditionelle visuelle tilstandsregistreringer af belægningsoverfladen med en form for ”røntgenbillede” af den underliggende belægning.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Ikke-destruktiv detektering af skjulte skader i vejbelægninger

Georadarudstyr (GPR) benyttes til at finde og omfangsbestemme skjulte skader (større hulrum, udvaskninger og eventuelle vandfyldte ”lommer”) under asfaltoverfladen. GPR-teknikken er en hurtig skanningsteknik, som måler forskelle i materialers elektriske permeabilitet eller ledningsevne. Med Teknologisk Instituts GPR-udstyr (foto) kan der foretages kontinuerlige skanninger af strækninger, hvor eventuelle ”dårligdomme” kan optegnes på stedet og mere detaljeret kortlægges i den efterfølgende databehandling.

  • Ikke-destruktiv bestemmelse af lagtykkelse

GPR-udstyret anvendes ligeledes her. Med pæn præcision fastlægges vejbelægningens lagtykkelse. Teknikken kan f.eks. være relevant, hvor der ønskes kortlagt asfaltlagtykkelse på mindre byveje og cykelstier før der affræses for nyt slidlag, så eventuelle for tynde delområder forud effektivt kan planlægges udskiftet. Hvor der måtte ønskes hurtige her-og-nu værdier, kan GPR-teknikken eventuelt suppleres med 3D-ultralydstomografi målinger, som punktvis kan bestemme lagtykkelsen af en asfaltbelægning ved hjælp af ultralydsimpulser. Denne måletype udføres øjeblikkeligt, så punktvise måledata kan meddeles hurtigt og effektivt.