Infrastruktur og anlæg - Beton til anlægskonstruktioner - Projekteringsfasen

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton og holdbarhed

Infrastruktur og anlæg - Beton til anlægskonstruktioner - Projekteringsfasen

Projekteringsfasen

Valg af materialer og udvikling af mix designs (udbuds- og/eller projekteringsfaserne)

Teknologisk Institut yder assistance med valg af korrekte materialer og udvikler og dokumenterer mix design(s), der ved brug af vores blandeanlæg giver os optimale muligheder for at opfylde kravene til udførelse og holdbarhed. Valget af delmaterialer, der anvendes i betonen, har stor betydning ikke kun for prisen på betonen, men også på forhold, der vedrører selve udførelsen. Forskellige cementtyper (bindersammensætninger) giver anledning til forskellige varmeudviklinger og mekaniske egenskaber, hvad der kan have betydning for fx støbestrategi og behovet for kølerør eller isolering. Deres holdbarhed er ligeledes forskellige.

Kvalitetssikring (udbuds-, projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut yder assistance på alle niveauer lige fra konstruktion af det færdige kvalitetssikringssystem, herunder procedurer, arbejdsinstrukser, formularer osv. til vurdering af jeres kvalitetssikringssystem (fx inspektion og prøveplaner) i overensstemmelse med de krav, der er indeholdt i specifikationerne. Vi har også erfaring med at foretage intern auditering og auditering af leverandørerne. Teknologisk Institut påtager sig ansvaret for at rapportere eventuelle afvigelser fra specifikationerne (non-conformance reporting) og stå for den efterfølgende kommunikation med kunden.

Forprøvning af beton og delmaterialer (projekteringsfase)

Teknologisk Institut kan levere flere forskellige skræddersyede servicepakker, som fx:

Opsætning og bemanding af et laboratorium på byggepladsen, hvor der gennemføres alle de påkrævede prøvninger af frisk og hærdet beton. Hvis det ønskes, kan de gennemføres akkrediteret.

Test af input-parametre, der er påkrævede for temperatur- og spændingsberegninger (akkrediteret om nødvendigt).

Harmonisering af betonprøvning på grundlag af standarder indeholdt i DS/EN ISO/IEC 17025:2005, herunder styring af kvalitetssikringssystem, dokumentation af resultater og oplæring af medarbejdere.

Indsamling af rapporter over forprøvning med vurdering af de krav, der skal præsenteres for kunden.

Udarbejdelse af specifikationer for ”specialbetoner”, fx selvkompakterende beton og stålfiberarmeret beton.

Generel rådgivning vedrørende resultater, herunder forslag til potentielle forbedringer fra fx finjustering af mix design.

Fuldskala prøvestøbning (projekteringsfase)

Teknologisk Institut kan levere flere forskellige skræddersyede servicepakker, som fx:

Temperatur- og spændingsberegninger og efterfølgende planlægning, udførelse, styring og dokumentation af temperaturer i forbindelse med støbningen.

Dokumentation af den hærdede betonstruktur, herunder overfladefinish, minimumdæklag til armeringen og udboring af kerner med tilhørende prøvning af egenskaber for den hærdede beton, som fx frostbestandighed, migrationskoefficient for chlorid og petrografisk analyse. Hvis det ønskes, kan det udføres akkrediteret.

Indsamling af rapporter over fuldskalastøbning med vurdering af de krav, der skal præsenteres for kunden.

Generel rådgivning i forbindelse med resultater, herunder forslag til potentielle forbedringer fra fx finjustering af mix design og udførelsesmetoder.

Reparationsarbejder (projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut leverer anbefalinger til reparationsarbejder. Med støtte fra ikke-destruktive prøvninger kontrollerer og kategoriserer Teknologisk Institut forskellige typer af udførelsesfejl og kommer med anbefalinger til udarbejdelse af en reparationsstrategi. Der leveres en samlet vurdering af prøvereparationer og de dermed forbundne certificeringer af aktørerne.

Temperatur- og spændingsberegninger (udbuds-, projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut står for at levere dokumentation i forbindelse med tidlig revnestyring fra temperatur- og spændingsberegninger. Teknologisk Institut opstiller de nødvendige input-parametre for beregningerne og gennemfører de nødvendige beregninger for at finde frem til den optimale udførelsesprocedure under hensyntagen til opfyldelsen af kravene. I forbindelse med fuldskala-prøvestøbninger foretager vi planlægning, udførelse, onlinestyring og dokumentation af temperaturkontrol. Teknologisk Institut leverer den påkrævede dokumentation for, at de enkelte støbninger af permanente bygværker opfylder de krav, der er opstillet under fuldskala-prøvestøbningerne. Teknologisk Institut foretager planlægning, udførelse, onlinestyring i realtid og dokumentation af temperaturkontrol ved anvendelse af online realtidsteknologi.

Generel ad hoc rådgivning/dokumentation (projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut yder rådgivning om specialområder. Vi har erfaring med at håndtere alle slags forskellige betonrelaterede problemer, der måtte opstå i projekteringsfasen, hvad enten det gælder problemer internt i konsortiet eller problemer, som kunden selv påpeger, fx fordampningsbeskyttelse, støbetryk, støbemetoder, delmaterialer, mix design, opfyldelse af krav, standarder/love og regler.

Korrektion af specifikationerne (projekterings- og udførelsesfaserne)

Teknologisk Institut kan levere den nødvendige tekniske argumentation til understøttelse af foreslåede ændringer af de specifikationer, der er blevet foreslået kunden (ændringsbegæring).