Infrastruktur og anlæg - Valg af betontype til beton i havvand

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Valg af betontype til konstruktioner i havvand

Infrastruktur og anlæg - Valg af betontype til beton i havvand

Det er et velkendt problem, at indtrængning af chlorider i beton kan forårsage armeringskorrosion i konstruktioner, der er eksponeret i havvand. Derfor er det væsentligt at vælge en betontype, som yder en effektiv beskyttelse mod chloridforårsaget armeringskorrosion, når en betonkonstruktion skal anlægges i et marint miljø.

På Teknologisk Institut er der for nyligt gennemført en undersøgelse af forskellige cementtypers performance i betoner, som udsættes for et ekstremt hårdt eksponeringsmiljø. Betonerne er blevet testet med hensyn til frostbestandighed, og der er målt migrations- og diffusionskoefficienter for chlorid. Disse tre parametre er vigtige i forhold til at vurdere holdbarheden af beton i et ekstremt aggressivt eksponeringsmiljø som f.eks. havvand. Generelt er det sådan, at jo lavere værdier af migrations- og diffusionskoefficienter der måles, des bedre er betonens modstandsdygtighed overfor indtrængende chlorider.

De væsentligste resultater fra ovennævnte undersøgelse er opsummeret i tabellen nedenfor, som giver en samlet oversigt over de cementtyper, der findes på markedet pt. og som er relevante at anvende til ekstremt påvirkede konstruktioner. De angivne chlorid-diffusionskoefficienter er bestemt på baggrund af chloridprofiler, som er målt på borekerner udtaget fra betonemner efter henholdsvis 6 og 24 måneders havvandseksponering.

Skema med bindersammensætning

Frostbestandighed samt migrations- og diffusionskoefficienter målt for beton med ni forskellige bindersammensætninger. Analyserne er udfør på betoner med vand/cement-forhold på 0,4 og et luftindhold på 4,5 %.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Rådgivning om valg af betontype til konstruktioner, der skal eksponeres i aggressive miljøer, f.eks. havvand.
  • Måling af migrations- og diffusionskoefficienter for chlorid i beton.
  • Samlet vurdering af forskellige betoners evne til at yde en effektiv beskyttelse mod armeringskorrosion forårsaget af indtrængende chlorider.