Infrastruktur og anlæg - Levetid for betonkonstruktioner

Søren Lundsted Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 25.

Beton og holdbarhed

Infrastruktur og anlæg - Levetid for betonkonstruktioner

I forbindelse med opførelsen af større betonkonstruktioner stilles der nu om dage typisk krav til dokumentation af en specificeret minimumslevetid for konstruktionerne på f.eks. 100 eller 120 år.

Tilvejebringelse af en sådan dokumentation sker almindeligvis ved at anvende en levetidsmodel, som kan bruges til at estimere, hvor længe en given betonkonstruktion er i stand til at opfylde de opstillede funktionskrav i det aktuelle eksponeringsmiljø.

Levetidsmodeller finder dog ikke kun anvendelse i forbindelse med designfasen for betonkonstruktioner. Sådanne modeller kan også benyttes i tilfælde, hvor man ønsker at estimere den forventede rest-levetid for eksisterende konstruktioner.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut kan hjælpe med at levere dokumentation for betonkonstruktioners forventede minimumslevetid – både i forbindelse med designfasen og hvis restlevetiden for en eksisterende konstruktion ønskes estimeret.

Vi arbejder ikke med én bestemt levetidsmodel, men med et udvalg af forskellige modeller, bl.a. fib Model Code, HETEK-modellen (Mejlbro-Poulsen-modellen) samt vores egen forholdsvis enkle model for chloridindtrængning (”kvadratrods-modellen”).

Vi tilpasser typisk valget af model til den enkelte opgave. Hvilken model – eller kombination af modeller – der er mest relevant at bringe i spil, afhænger blandt andet af det givne eksponeringsmiljø samt omfanget og kvaliteten af de tilgængelige oplysninger om betonens egenskaber.

Referencer

  • Eurasia Tunnel Project (Tyrkiet) – Levetidsestimering for tunnelsegmenter og vejdæk.
  • Metro Cityringen – Bl.a. input til Operation and Maintenance Manual vedrørende levetidsestimering for støttevægge
  • Semco Maritime, Esbjerg havn – Levetidsestimering for facadeelementer
  • Jelling Monumentområde – Estimering af rest-levetid for armerede betonfliser.
  • Connovate sandwich-elementer – Levetidsestimering for højstyrke betonelementer.