Folkeskolen lider af dårligt indeklima

Merete  Lyngbye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 82.

Skolebørn

Folkeskolen lider af dårligt indeklima

Mange folkeskoler byder elever og lærere dårligt indeklima, og det går ud over læringsmiljøet. Teknologisk Institut afholder en konference, som sætter fokus på, hvordan man sikrer bedre udnyttelse af skolernes fysiske rammer og sikrer effektiv indeklima- og energistyring.  

Når skoleeleverne i landets folkeskoler i disse dage netop er vendt tilbage til klasseværelserne efter sommerferien er det for en stor dels vedkommende tilbage til klasselokaler med dårligt indeklima. Dét går ud over børnenes trivsel og indlæring. Men man kan med enkle midler forbedre skolernes indeklima væsentligt. Det påpeger en indeklimaekspert fra Teknologisk Institut.

- Undersøgelser viser at indeklimaet på mere end halvdelen af de danske folkeskoler er problematisk. Men man kan faktisk med forholdsvis enkle midler og for en beskeden investering løfte kvaliteten af indeklimaet i skolerne, siger civilingeniør Kasper Nielsen, Teknologisk Institut.

Tidligere i år udgav Realdania rapporten Indeklima i skoler, udarbejdet af DTU. Her blev der konkluderet, at i 91 procent af undersøgte 245 klasseværelser oversteg koncentrationen af CO2 på et eller andet tidspunkt i løbet af skoledagen den anbefalede øvre grænse. Samtidig konkluderede rapporten, at der hyppigt er for varmt i klasseværelserne.

- Danske folkeskoler er blandt de skoler i verden, hvor eleverne tilbringer mest tid. Men selv om indeklimaet har stor betydning for trivsel og indlæring, så vejer hensynet til energiforbrug forsat tungere end hensynet til et godt indeklima. Samtidig ender det daglige ansvar for indeklimaet oftest hos den enkelte lærer i stedet for hos bygningsejeren, kommunen. Det har resulteret i en handlingslammelse, siger en af rapportens forfattere, professor Geo Clausen, DTU. 

Teknologisk Institut afholder til november konferencen Renovering af skoler og forbedring af indeklimaet – fra udfordringer til løsninger. Konferencen opsummerer de udfordringer, skolerne står overfor. Desuden er der fokus på de forskellige tekniske løsninger, som kan skabe et godt indeklima, nytænke udnyttelsen af skolernes arealer og skabe rammerne for et dynamisk undervisningsforløb.

På konferencen er der bl.a. indlæg fra professor Geo Clausen, DTU om skolernes indeklima, tidligere undervisningsminister Christine Antorini og arkitekt Gitte Andersen, SIGNAL, som taler om bedre udnyttelse af skolernes eksisterende lokaler ud fra et indeklima- og ressourceudnyttelsesperspektiv. Desuden kommer der indlæg fra ledende repræsentanter fra kommuner, rådgivere og brugere.  

- Der er behov for at arbejde med indeklimaet på mange skoler for at sikre et godt læringsmiljø. Skoler er imidlertid forskellige, og løsningerne skal betragtes ud fra en helhedsbetragtning, hvor der både tages højde for indeklimaforhold som luft, lys og lyd. Men økonomi og energiforbrug skal også inddrages. Det kræver at kommunerne, rådgivere, leverandører og skolernes daglige ledelse i fællesskab løser opgaven, siger Kasper Nielsen, Teknologisk Institut.  

Yderligere oplysninger