Fremtidens produktionsteknologi - Referencegruppen

Dennis Brandborg Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 04.

frem2

Fremtidens produktionsteknologi - Referencegruppen

Referencegruppen repræsenterer fødevarevirksomheder inden for kød-, fiske- og skaldyrsindustrien samt udstyrsleverandører og -udviklere.

Formålet er at bistå med forslag til potentielle cases samt medvirke i evalueringen af resultater. Det er endvidere formålet at understøtte arbejdet med demonstrationscases:

  • Kravspecifikation
  • Evt. udvikling af løsninger
  • Test af teknologier og demonstratorer
  • Evt. deltage i F&U ansøgninger.

Resultater præsenteres og evalueres på en årlig workshop og/eller seminar. Aktivitetens resultater vil blive offentliggjort gennem indlæg i fagtidsskrifter, nyhedsbreve og publikationer.De økonomiske rammer for arbejdet udgør 3 mio kr/år.

 

Kommissorium

Referencegruppen repræsenterer fødevarevirksomheder inden for kød-, fiske- og skaldyrsindustrien samt udstyrsleverandører og -udviklere.
Gruppen vil bistå med forslag til potentielle cases og medvirke i evalueringen af resultater ved deltagelse i workshops. 
Der afholdes årligt en workshop og/eller et seminar, som vil være åben for alle, men som primært vil henvende sig til referencegruppens virksomheder. 
Test af teknologier og demonstrationer vil i videst mulig omfang foregå på relevante fødevarevirksomheder. 
Repræsentanter fra referencegruppen vil indgå i følgegrupper til at understøtte arbejdet med demonstrationscases. Følgegrupperne vil blive inddraget for at kravspecificere de cases, som bruges til at demonstrere teknologierne, og i arbejdet med udvikling af løsningerne. 

BEMÆRK: Der er ingen økonomiske forpligtelser forbundet med referencegruppen, men virksomhederne bekoster selv egen tid og rejseomkostninger.